Nybyg_skole_Groendalsveanget

Nybyggeri

Energi

Vi hjælper jer med at indtænke energi i planlægningen og gøre det rigtigt fra start, så I får lavet et bæredygtigt og energieffektivt nybyggeri. Baseret på jeres behov ser vi på, hvad der økonomisk, forsynings- og sikkerhedsmæssigt er mest hensigtsmæssigt nu og i fremtiden.  

Vores ydelser inkluderer blandt andet:

Læs mere om vores ydelser inden for energi her

Bæredygtighed

Danmark er der en stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri og der stilles fortsat større krav til byggebranchen.

Med bæredygtighed som vores spidskompetence, hjælper vi jer i mål med jeres bæredygtige projekter og tilbyder blandt andet ydelser og rådgivning inden for:

Læs mere om vores ydelser inden for bæredygtighed her

Indeklima

Et godt indeklima sikrer gode opholds- og arbejdsmiljøer, som giver velvære, øget koncentration og effektivitet, arbejdsglæde og øget indlæring. Brugere og beboere af bygninger og boliger har bedre forudsætninger når indeklimaet er i top.

Vi stiller viden og ekspertise til rådighed indenfor området og har et stort udvalg af måleudstyr og simuleringsprogrammer.

Vi tilbyder rådgivning om:

 • Termisk indeklima
 • Visuelt indeklima og optimal udnyttelse af dagslys
 • Atmosfærisk indeklima
 • Målinger og dokumentation af indeklima

Tekniske installationer

Med større fokus på effektiv, miljørigtig og god økonomisk drift af moderne byggeri, stilles der fortsat større krav til de tekniske installationer og deres optimerede drift, både fra lovgivning og kunder.  

Hos DEM har vi god erfaring med de tekniske installationsydelser, der kræves for optimal, rentabel og bæredygtig drift af et byggeri. Projektering af installationerne udføres i tråd med Integreret Energi Design (IED). Dette betyder at energiforbrug, driftsbudget og design tænkes ind som en samlet helhed i byggeriets indledende fase.  

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Varme
 • Ventilation
 • Køling
 • Kloak
 • Belysning  
 • Klimasikring
 • Bæredygtigt belysningsdesign

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.