Træblokke med grønne ESG og bæredygtighedsikoner holdt af person i skjorte og slips

Bæredygtighedsrapportering

ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) er information og ikke-finansielle data om en virksomheds miljø, klima og sociale/samfundsmæssige påvirkning og generelle styring. Det er noget, som investorer i stigende grad tager med når de vurderer jeres evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder.

Der skal altså være fokus på miljømæssige, ledelsesmæssige og sociale aspekter og resultaterne skal kunne måles. Der er endnu ikke én fælles standard for rapportering i forbindelse med ESG, men forskellige måder I kan rapportere på, såsom:

 • COP/SDG
 • SBT
 • TCFD

Vi tilbyder naturligvis rådgivning og hjælper jer med rapporteringen.

Læs DEM's seneste bæredygtighedsrapport her

EU Taksonomi

EU’s taksonomi er et klassificeringssystem, som opsætter kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter, der kan karakteriseres som værende bæredygtige og stiller krav om årlig bæredygtighedsrapportering. Systemets formål er at lede investering og kapitalflowover i bæredygtige løsninger samt at skabe gennemsigtighed og en fælles forståelse for bæredygtig udvikling.

EU Taksonomien bliver en af de vigtigste og mest anerkendte fælles standarder for bæredygtighed og gælder på nuværende tidspunkt for alle børsnoterede virksomheder med minimum 500 ansatte. Taksonomien tager udgangspunkt i jeres hovedforretningsområder og skal forhindre greenwashing, hjælpe virksomheder og investorer med at identificere økonomiske aktiviteter som stemmer med klima- og miljømålene og klassificere økonomiske aktiviteter som bæredygtige.

Vi tilbyder grundig rådgivning med fokus på den ejendomsrelaterede del af taksonomien, så I kommer sikkert og overskueligt gennem processen.

Læs DEM's artikel om EU's Taksonomi her: Bæredygtige Bygninger Ifølge EU | CSR.dk

CO2 REGNSKAB

CO2 regnskabet er jeres grundlag for grøn omstilling med bæredygtige løsninger. Det er et internt styringsredskab, men kan fremlægges offentligt som en del af jeres klimastrategi. Det øger jeres gennemsigtighed og giver stakeholders mulighed for at se jeres CO2-reduktioner.

Vi rådgiver jer efter den internationalt anerkendte Greenhouse Gas (GHG) Protokol. Derfor omfatter klimaregnskabet emissioner forbundet med tre forskellige ”scopes”:

 • Direkte  
 • Indirekte
 • Andre indirekte

Emissioner udregnes ud fra indsamlede forbrugs- og aktiveringsdata og det samlede klimaaftryk opgøres i CO2E. CO2E er en internationalt anerkendt betegnelse, hvor e’et står for ”equivalent” – altså CO2 tilsvarende. Andre gasser til CO2 tilsvarende, så alt kan opgøres i ét enkelt CO2 regnskab. For eksempel svarer 1 ton metan til 25 tons CO2.

FN's Verdensmål

FN’s verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals) har sat nye rammer for både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Med bæredygtighed som vores kernekompetence og erfaring inden for monitorering og evaluering, hjælper vi jer med at linke, måle og kommunikere jeres indsatser og bidrag til verdensmålene.

Vi har udviklet en SDG-model, som sammenkobler verdensmålene med jeres kerneydelser og strategier. Modellen hjælper blandt andet med at gøre jeres bidrag synlige og håndgribelige, samt identificere nuværende og fremtidige forretningsmuligheder.

Vi tilbyder:

 • SDG Bæredygtighedsstrategi
 • SDG Screening og vurdering
 • SDG SMART-Indikator identifikation
 • SDG Bidragsrapporter
 • SDG Målesystem
 • SDG Workshops

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.