Træblokke med grønne ESG og bæredygtighedsikoner holdt af person i skjorte og slips

Bæredygtighedsrapportering

CSRD - Bæredygtighedsrapportering i årsrapporten

EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), der blev vedtaget den 7. juni 2021,  indfører nye lovkrav til virksomheders bæredygtighedsrapportering i årsrapporten. Direktivet er en del af EU's overordnede bæredygtighedsdagsorden og skal være indarbejdet i dansk lovgivning i sommeren 2024.

CSRD erstatter det eksisterende direktiv (NFRD) og udvider dets omfang med et formål om at sikre, at virksomheder rapporterer mere omfattende og præcist om deres indvirkning på samfundet og miljøet.

Nogle af de vigtigste træk ved CSRD inkluderer:

 1. Udvidelse af rapporteringskravene til flere virksomheder. Det gælder i første omgang for store børsnoterede, dernæst ikke-børsnoterede virksomheder og herefter store offentlige virksomheder med mere end 250 ansatte. Herudover vil SMV'er også blive påvirket via de større virksomheders værdikæder.
 2. Direktivet sigter mod at harmonisere rapporteringskravene og standarderne på tværs af EU-landene for at sikre sammenlignelighed og kvalitet i rapporteringen.
 3. Virksomhederne skal rapportere om en bred vifte af bæredygtighedsaspekter, herunder miljømæssige, sociale og governance-relaterede oplysninger.
 4. CSRD kræver ekstern bekræftelse af bæredygtighedsrapporter fra uafhængige revisorer eller revisionsfirmaer.

I DEM klæder vi jer godt på og hjælper jer med at opfylde de nye krav. Herunder tilbyder vi bl.a. rapportering af scope 1,2 og 3 drivhusgasemissioner (GHG), strategi og handlingsplaner som alle er en obligatorisk del af det nye direktiv. Kontakt markedsansvarlig Jesper Belling på M: 61244291 eller jhb@dem.dk.

Læs mere om CSRD her

EU's taksonomi

EU’s taksonomi forordning er et klassificeringssystem, som opsætter kriterier for, hvornår en bygning kan karakteriseres som værende bæredygtig og stiller krav om årlig bæredygtighedsrapportering. Systemets formål er at lede investering og kapitalflowover over i bæredygtige løsninger samt at skabe gennemsigtighed og en fælles forståelse for bæredygtig udvikling.

EU taksonomien bliver en af de vigtigste og mest anerkendte fælles standarder for bæredygtighed og gælder nu for alle børsnoterede virksomheder med minimum 500 ansatte. Kravene vil gradvist blive strammet og kommer på sigt til at påvirke store dele af det danske erhvervsliv. Taksonomien tager udgangspunkt i jeres hovedforretningsområder og skal forhindre greenwashing, hjælpe virksomheder og investorer med at identificere økonomiske aktiviteter som stemmer med klima- og miljømålene og klassificere økonomiske aktiviteter som bæredygtige.

DEM er specialister i bæredygtige bygninger og tilbyder grundig rådgivning inden for den ejendomsrelaterede del af EU's taksonomi. Skal vi hjælpe jer med at opnå taksonomi compliance i jeres forretning og komme på sporet af en mere bæredygtig ejendomsportefølje?

Kontakt markedsansvarlig Jesper Hemdorff Belling for en uforpligtende samtale her:

jhb@dem.dk

+45 61244291

Vil du vide mere om EU's taksonomi og blive klogere på kriterierene for bæredygtige bygninger? Læs DEM's artikel om EU's taksonomi her: Ingen undslipper taksonomikravene: Se hvordan du kommer i gang

CO2 REGNSKAB

CO2 regnskabet er jeres grundlag for grøn omstilling med bæredygtige løsninger. Det er et internt styringsredskab, men kan fremlægges offentligt som en del af jeres klimastrategi. Det øger jeres gennemsigtighed og giver stakeholders mulighed for at se jeres CO2-reduktioner.

Vi rådgiver jer efter den internationalt anerkendte Greenhouse Gas (GHG) Protokol. I den forbindelse kigges der på CO2-udledninger i tre scopes:

 • Scope 1: Den direkte udledning som virksomheden genererer, f.eks. transport og opvarmning af bygninger
 • Scope 2: Den indirekte udledning som virksomheden køber, f.eks. el og varme fra forsyningsnettet
 • Scope 3: Andre indirekte udledninger som virksomheden ikke har kontrol over, men som er et resultat af virksomhedens aktiviteter, f.eks. fra leverandører eller brugere af virksomhedens produkter.

Emissioner udregnes ud fra indsamlede forbrugs- og aktiveringsdata og det samlede klimaaftryk opgøres i CO2E. CO2E er en internationalt anerkendt betegnelse, hvor e’et står for ”equivalent” – altså CO2 tilsvarende. Andre gasser til CO2 tilsvarende, så alt kan opgøres i ét enkelt CO2 regnskab. For eksempel svarer 1 ton metan til 25 tons CO2.

Kontakt markedsansvarlig Jesper Hemdorff Belling for en uforpligtende samtale her:

jhb@dem.dk

+45 61244291

FN's Verdensmål

FN’s Verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals) har sat nye rammer for både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Med bæredygtighed som vores kernekompetence og erfaring inden for monitorering og evaluering, hjælper vi jer med at linke, måle og kommunikere jeres indsatser og bidrag til verdensmålene.

Vi har udviklet en SDG-model, som sammenkobler verdensmålene med jeres kerneydelser og strategier. Modellen hjælper blandt andet med at gøre jeres bidrag synlige og håndgribelige, samt identificere nuværende og fremtidige forretningsmuligheder.

Vi tilbyder:

 • SDG Bæredygtighedsstrategi
 • SDG Screening og vurdering
 • SDG SMART-Indikator identifikation
 • SDG Bidragsrapporter
 • SDG Målesystem
 • SDG Workshops

Se hvad vi har lavet for andre virksomheder under vores Referencer eller læs mere om FN's Verdensmål ESG og FN's Verdensmål

Læs om dine muligheder for at søge tilskud: Tilskudsordninger

Kontakt markedsansvarlig Jesper Hemdorff Belling for en uforpligtende samtale her:

jhb@dem.dk

+45 61244291

ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) er information og ikke-finansielle data om en virksomheds miljø, klima og sociale/samfundsmæssige påvirkning og generelle styring. Det er noget, som investorer i stigende grad tager med når de vurderer jeres evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder.

Der skal altså være fokus på miljømæssige, ledelsesmæssige og sociale aspekter og resultaterne skal kunne måles. Der er endnu ikke én fælles standard for rapportering i forbindelse med ESG, men forskellige måder I kan rapportere på, såsom:

 • COP/SDG
 • SBT
 • TCFD

Vi tilbyder naturligvis rådgivning og hjælper jer med rapporteringen.

Kontakt markedsansvarlig Jesper Hemdorff Belling for en uforpligtende samtale her:

jhb@dem.dk

+45 61244291

Læs mere om ESG her

Læs DEM's seneste bæredygtighedsrapport her

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.