CSRD - Nye lovkrav til virksomheders bæredygtighedsrapportering i 2024

Published

Slået op:

Jul 5, 2023

Hvad er CSRD?

EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et direktiv fra Den Europæiske Union, der indfører nye lovkrav til virksomheders bæredygtighedsrapportering i årsrapporten. CSRD erstatter det eksisterende direktiv (NFRD) og udvider dets rækkevidde og krav. Vi har her samlet nogle af de vigtigste oplysninger, der belyser det nye direktiv.

Forskellen fra NFRD til CSRD:

 • Større antal virksomheder
 • Krav om ekstern bekræftelse fra uafhængig revisor
 • Nye retningslinjer for ESRS-rapportering
 • Digital "tagging"
 • Implementering af princippet om dobbelt væsentlighed

Direktivet blev vedtaget den 7. juni 2021 som en del af EU's overordnede bæredygtighedsdagsorden og skal være indarbejdet i dansk lovgivning i sommeren 2024.

Hvorfor?

Formålet med CSRD er at sikre, at virksomheder rapporterer mere omfattende og præcise oplysninger om deres indvirkning på samfundet og miljøet. CSRD forventes at styrke virksomhedernes ansvarlighed og gennemsigtighed på bæredygtighedsområdet og bidrage til en mere sammenhængende og bæredygtig EU-økonomi.

Hvem er omfattet af CSRD?

1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.

1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C stor) med +250 ansatte.

1. januar 2026 for småbørsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.

1. januar 2028 for tredjelands-virksomheder med væsentlige aktiviteter i EU

Det forventes, at SMV’er også vil blive påvirket af direktivet via de større virksomheders værdikæder.

Hvordan skal virksomhederne rapporterer?

Direktivet baseres på ESRS-standarder og forpligter en række virksomheder til at indsamle og rapportere på deres indvirkning på mennesker, miljø samt om deres selskabsledelse (ESG):

- Miljømæssige faktorer: tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulærøkonomi, forurening, biodiversitet etc.,

- Sociale faktorer: lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder etc.

- Governance: ledelses- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, politisk engagement, intern kontrol, systemer til risikostyring etc.

Udover de emnespecifikke standardarder som berører ESG-faktorerne, er der også en række tværgående standarder, hvor den tværgående standard ESRS 2 Generelle oplysninger er obligatoriske.

Rapporteringen skal gives i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring (limited assurance). Der stilles krav om digital "tagging" af oplysningerne således at alle oplysninger indberettes i lighed med den digitale indberetning af årsrapporten. Herudover er der krav om 3. partscertificering.

Til understøttelse af oplysningskravene i CSRD’et, har EFRAG udviklet 12 standarder for bæredygtig rapportering (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), som omfatter:

 • 2 standarder om betingelser og oplysninger, som går på tværs af ESG-standarderne
 • 5 standarder om miljø (E)
 • 4 standarder om sociale forhold (S)
 • 1 standard om ledelse (G).

Rapporteringsområder i CSRD:

 • Business model og værdikæde
 • Strategi og politikker
 • KPI’s og målsætninger
 • Definition af ressourcer
 • Handlingsplaner for oplysningskrav
 • Risiko og væsentlighedsanalyse
 • Bæredygtig styring og organisation

Obligatoriske oplysningskrav - ESRS 2

ESRS 2 er obligatorisk og handler om oplysningskravene i forbindelse med virksomhedens generelle strategi, ledelse og væsentlighedsniveau.

ESRS 2 omfatter:

• Krav om oplysninger af generelkarakter (10 GR)

• Krav om oplysninger om virksomhedens strategi og forretningsmodel

• Krav om oplysning om ledelse i henhold til bæredygtighed

• Krav om oplysning af virksomhedens syn på dobbelt væsentlighed i forhold til indvirkning, muligheder og risici i forbindelse med bæredygtighed.

Ønsker I vejledning til at komme i gang?

Der kan laves en stor del af arbejdet på forhånd, som gør rapporteringen mere håndterbar. For eksempel kan I kigge ind i og analysere, hvilke ESRS der er væsentlige at rapportere på for jeres virksomhed.

I DEM klæder vi jer godt på og hjælper jer i gang med den forbyggende proces, så I kan opfylde de nye krav. Herudover tilbyder vi bl.a. rapportering af scope 1,2 og 3 drivhusgasemissioner (GHG), strategi og handlingsplaner. Kontakt os på cda@dem.dk eller +45 20652665 for en uforpligtende samtale.

Læs også: Hvad er ESG