Energieffektivisering

Bygningstag med ovenlysvinduer og bybillede i baggrunden

Energioptimering

Bliv mere bæredygtig med energioptimering, som har til formål at nedsætte jeres energiforbrug og dermed reducere energiomkostninger

Vi forsøger altid at optimere det eksisterende, men tilbyder energirenovering når det er nødvendigt med udskiftning og fornyelse. Med DEM som partner sikrer I jer en grundig og professionel energioptimeringsproces.

Vores ydelser inden for energioptimering er:

 • Energisyn
 • Energimærkning
 • Grøn screening
 • EU taksonomi
 • DGNB Drift

Læs mere

Hånd med jord og en lille grøn plante

Energi- og miljøledelse

Opnå besparelser og få styr på jeres forbrug, affaldshåndtering og miljøarbejde med miljø- og energiledelse.

Energiledelse styrker jeres grønne profil og fordelene kan ses på bundlinjen.

En miljøledelsescertificering giver jer blandt andet bedre styring af og færre udgifter til forbrug af energi, råvarer og affaldsbortskaffelse.

Vores ydelser:

 • Rådgivning om og udvikling af energiledelse ud fra den internationale standard ISO 50001
 • Rådgivning om miljøledelse ud fra den europæiske ordning EMAS
 • Rådgivning om miljøledelse ud fra den internationale standard ISO 14001

Læs mere

Medarbejder i teknikrum med rør og teknikbokse

IoT og digitalisering

Hos DEM bruger vi IoT og digitalisering til effektiv energirenovering gennem dataunderstøttede energiscreeninger. Det betyder forbedret energi- og indeklimaperformance for jer og skaber den bedste helhedsoplevelse for de mennesker, der bruger bygningen.  

Vi holder os opdaterede på den nyeste viden inden for feltet gennem samarbejde med danske universiteter og teknologileverandører.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Energiscreening
 • Indeklimamåling
 • Grundige analyse og rapport over mulige forbedringer

Læs mere

Papir med grafer på et bord med en sløret person i baggrunden

CO2-neutralitet og regnskab

CO2-neutralitet er højt på dagsordenen i kampen mod klimaforandringer. Det første trin mod en CO2-neutral virksomhed er et CO2 regnskab, som giver overblik over jeres drivhusgasudledning.

Det hjælper jer med at udvikle en strategi og prioritere initiativer, der reducerer CO2-udledning og bidrager samtidig til en øget konkurrenceevne.

CO2 regnskabet er simpelthen jeres grundlag for grøn omstilling med bæredygtige løsninger.

Læs mere om energieffektivisering med en CO2-neutral startegi

VEDVARENDE ENERGI

Vil I også gøre en grøn forskel ved at implementere brug af vedvarende energi?

Få innovativ teknisk og økonomisk rådgivning om vedvarende energiløsninger lige fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer, fjernvarmeværker og transmissionsnet.

Vores særlige kompetenceområder:

 • Solenergi (herunder termisk solvarme og solceller)
 • Vind
 • Biomasse
 • Varmepumpeløsninger

Find referencer her

Vil du vide mere?

Vi har mange års erfaring med energieffektivisering og bestræber os altid på at finde den bedste løsning for netop jer.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores ydelser inden for energieffektivisering.

Contact:

kontakt:

Relevant Projects

relevante referencer

Renovering af FDM Kontorhuset

Vi har udviklet energikoncept, byggeledelse, projektering og fagtilsyn af tekniske installationer herunder el, VVS og ventilation.

Ikon af jordkloden

2017 - 2018

Ikon af en bygning

Byggeri

Renovering

Aarhus Universitet

Vi har udarbejdet et system til kortlægning af energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med implementering af energiledelse.

Ikon af jordkloden

2012 - 2014

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kalvebod Fælled Skole i Ørestaden

Vi har varetaget energirådgivning, bæredygtighed og indeklima og de tekniske installationer inden for VVS, ventilation, el, CTS og kloak samt fagtilsyn under byggeriets opførelse.

Ikon af jordkloden

2014 - 2018

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri