Bygningstag med ovenlysvinduer med træer og bybillede i baggrunden

Energioptimering

Energisyn

Er I trætte af en alt for høj energiregning? Energisynet kortlægger jeres samlede energiforbrug og giver en overskuelig rapport over rentable muligheder for energibesparelser. Et energisyn hver fjerde år er obligatorisk for virksomheder i EU med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 370 millioner kroner eller årlig balance på mindst 320 millioner kroner.  

Har man enten det certificerede energiledelsessystem ISO 50001 eller miljøledelsessystem ISO 14001 (suppleret med en energigennemgang), tæller det som lovpligtigt energisyn.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Screening af energiforbrug
  • Dokumentation og dialog med myndigheder (lovpligtigt syn)
  • Rådgivning om implementering af besparelsesforslag
  • Det forenklede energisyn'

Se vores referencer på energisyn

EU taksonomi

Der kan med fordel kigges ind i EU taksonomiens bygningskategorier 7.3 – 7.6, når I ønsker at energioptimere jeres bygning.

Disse kategorier omfatter en lang række energieffektiviseringstiltag lige fra energirenovering af bygningsdele til vedvarende energiproduktion. Der kan tages højde for enkelte komponenter eller bygningen som helhed, hvor der er mulighed for øget comliance gennem både små optimeringer og større renoveringer af f.eks. bygningsdele, styringssystemer, produktion mv.

Lad DEM rådgive jer til en mere energieffektiv drift med et miljømæssigt ansvarligt ressourceforbrug, der bidrager til at opnå EU-taksonomi compliance. Vi hjælper jer gerne gennem rejsen. Kontakt markedsansvarlig, Jesper Belling, på jhb@dem.dk eller +4561244291 for yderligere information.

Læs mere om EU’s taksonomi her.

Læs vores artikel om EU’s taksonomikriterier her.

Grøn Screening

Står I overfor et renoveringsprojekt i den almene sektor?

Lad DEM udføre den grønne screening af det nuværende byggeri for et godt og dataunderstøttet udgangspunkt for renoveringen. Screeningen afdækker eksisterende potentiale for energibesparelser med afsæt i bygningens reelle energiforbrug, samt bæredygtige tiltag I yderligere kan indpasse.  

En grøn screening er en betingelse for at kunne modtage støtte fra Landsbyggefonden.

Med DEM som partner foregår jeres grønne renovering altid med helheden in mente. Derfor tænkes social og økonomisk bæredygtighed ind i projektet, for at skabe optimale rammer for livet - både i og omkring jeres ejendom.

DGNB Drift

Et af værktøjerne til at energieffektivisere bygningsdriften er certificeringen DGNB for bygninger i drift.

Certificeringen er designet som et transformations- og styringsværktøj, der har til formål at understøtte bygningsejere, bygningslejere, forvaltere og andre relevante parter i at udvikle og etablere en bæredygtig ejendomsstrategi.

En DGNB Drift-certificering gør brug af viden og data om bygningen for at skabe overblik og kunne identificere de gode beslutninger. Værktøjet bidrager til at optimere og fremtidssikre eksisterende bygninger blandt andet ved at indarbejde en strategi for CO2-reduktion, energioptimeringer, indeklimaforbedringer samt brugernes oplevelse af bygningen.  

Læs mere om DGNB drift og vores certificeringsforløb af Mikado House for C.W. Obel Ejendomme her: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet

Kontakt Jesper Hemdorff Belling, Markedsansvarlig, Bæredygtighed og Energieffektivisering for yderligere info på tlf.: + 45 61244291 og mail: jhb@dem.dk.

Energimærkning

Ejer I en bygning, som skal sælges eller udlejes? Bygger I nyt? Så skal I nok bruge en energimærkning.

Det er lovpligtigt at energimærke ved bl.a.:

  • Nyopførte bygninger over 60 m2
  • Salg, overdragelse eller udlejning af ejendom, bolig eller erhvervsenhed
  • Butikscentre, supermarkeder, hotellet og lignende, hvis de er over 600 m2 skal energimærket også være synligt

Udover at være lovpligtig, er der flere fordele ved energimærkning. Hos DEM rådgiver vi jer, så I kan få størst udbytte ud af energimærkningen, finde mulige energibesparelser og implementere dem.

Se DEM's referencer på energimærkning

Læs mere om energimærkning her

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.