Bygningstag med ovenlysvinduer med træer og bybillede i baggrunden

Energioptimering

Energisyn

Er I trætte af en alt for høj energiregning? Energisynet kortlægger jeres samlede energiforbrug og giver en overskuelig rapport over rentable muligheder for energibesparelser. Et energisyn hver fjerde år er obligatorisk for virksomheder i EU med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 370 millioner kroner eller årlig balance på mindst 320 millioner kroner.  

Har man enten det certificerede energiledelsessystem ISO 50001 eller miljøledelsessystem ISO 14001 (suppleret med en energigennemgang), tæller det som lovpligtigt energisyn.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Screening af energiforbrug
  • Dokumentation og dialog med myndigheder (lovpligtigt syn)
  • Rådgivning om implementering af besparelsesforslag
  • Det forenklede energisyn

Energimærkning

Ejer I en bygning, som skal sælges eller udlejes? Bygger I nyt? Så skal I nok bruge en energimærkning.

Det er lovpligtigt at energimærke ved bl.a.:

  • Nyopførte bygninger over 60 m2
  • Salg, overdragelse eller udlejning af ejendom, bolig eller erhvervsenhed
  • Butikscentre, supermarkeder, hotellet og lignende, hvis de er over 600 m2 skal energimærket også være synligt

Udover at være lovpligtig, er der flere fordele ved energimærkning. Hos DEM rådgiver vi jer, så I kan få størst udbytte ud af energimærkningen, finde mulige energibesparelser og implementere dem.

Grøn Screening

Står I overfor et renoveringsprojekt i den almene sektor?

Lad DEM udføre den grønne screening af det nuværende byggeri for et godt og dataunderstøttet udgangspunkt for renoveringen. Screeningen afdækker eksisterende potentiale for energibesparelser med afsæt i bygningens reelle energiforbrug, samt bæredygtige tiltag I yderligere kan indpasse.  

En grøn screening er en betingelse for at kunne modtage støtte fra Landsbyggefonden.

Med DEM som partner foregår jeres grønne renovering altid med helheden in mente. Derfor tænkes social og økonomisk bæredygtighed ind i projektet, for at skabe optimale rammer for livet - både i og omkring jeres ejendom.

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.