Foto af stor moderne indgangshal med trappe, holdt i hvid og grå

Certificering

DGNB

Denne certificeringsordning bruges som et bevis på, at I lever op til de bæredygtige krav. En anerkendelse af et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.  

DGNB er en helhedstankegang, hvor der ses på levetidsbetragtningerne for byggematerialerne, brugerne af bygningen og det økonomiske i projektet.

Alle valg og processer i byggeprojektet skal redegøres inden byggeriet påbegyndes og dokumenteres af en DGNB-konsulent, der vil give point ud fra dokumentationerne. Ud fra den samlede pointscore ved afslutning får byggeriet enten sølv, guld eller platin-certificering.

Certificeringen gives, hvis forbrug og beskaffenhed i forbindelse med byggeriet kan fremvises og stemmer overens med krav og kvalitet.

DGNB BIU - Building in use

Alle bygninger skal være CO2-neutrale i 2050. Det er en udfordring for hele bygge- og ejendomsbranchen, da bygninger udleder en stor del CO2. Bygningsdrift udgør derfor et enormt potentiale for at nå vores klimamål. Dette kræver en målrettet, holistisk, men alligevel bygningsspecifik tilgang.

DGNB-systemet for bygninger i brug (DGNB BIU) er designet som et transformations- og styringsværktøj, der understøtter bygningsejere og brugere i udviklingen af en bæredygtig ejendomsstrategi.  

Ved systematisk at overveje al relevant information om bygningen og dens karakteristika, anvendelse og de reelle forbrugsdata, er systemet med til at skabe transparens og identificere optimeringspotentiale.

Miljøledelse

Miljøledelsescertificering giver jer blandt andet bedre styring af og færre udgifter til forbrug af energi, råvarer og affaldsbortskaffelse.

Miljøledelse sætter miljøarbejde i system og dokumenterer, at man håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde, som lever op til den gældende lovgivning. Miljøledelse giver jer bedre styring af og færre udgifter til forbrug af energi og råvarer, samt til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter.

Med EMAS eller ISO 14001 blåstemples jeres miljøarbejde, hvilket bidrager positivt til jeres omdømme samtidig med at det har nogle praktiske og økonomiske fordele. Læs mere om miljøledelse hos Miljøstyrelsen.

Hos DEM får I den bedste rådgivning, som sikrer at I er klar til at opnå en miljøledelsescertificering.

Svanemærkning

I får en fremtidssikret investering når I svanemærker jeres byggeri. Svanemærket er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug og et godt indeklima, som er godt for både miljø og mennesker. Samtidig lever byggematerialer og kemiske produkter op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer.  

Både byggeproces og det færdige byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart, hvilket sikrer en høj byggeteknisk kvalitet.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

En frivillig bæredygtighedsklasse skal sætte skub i den grønne omstilling af byggeriet. Projektet blev lanceret i 2020 og forventningen er, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.

Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri:

  • Miljømæssig bæredygtighed: At passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på
  • Social bæredygtighed: At sikre social retfærdighed
  • Økonomisk bæredygtighed: At have styr på økonomien – også på længere sigt

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.