Foto af stor moderne indgangshal med trappe, holdt i hvid og grå

Certificering

DGNB

Denne certificeringsordning bruges som et bevis på, at I lever op til de bæredygtige krav. En anerkendelse af et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.  

DGNB er en helhedstankegang, hvor der ses på levetidsbetragtningerne for byggematerialerne, brugerne af bygningen og det økonomiske i projektet.

Alle valg og processer i byggeprojektet skal redegøres inden byggeriet påbegyndes og dokumenteres af en DGNB-konsulent, der vil give point ud fra dokumentationerne. Ud fra den samlede pointscore ved afslutning får byggeriet enten sølv, guld eller platin-certificering.

Certificeringen gives, hvis forbrug og beskaffenhed i forbindelse med byggeriet kan fremvises og stemmer overens med krav og kvalitet.

DGNB Drift

Et af værktøjerne til at effektivisere bygningsdriften er certificeringen DGNB for bygninger i drift. En DGNB Drift-certificering skaber overblik over ejendommens nuværende bæredygtighedsstadie. Den gør brug af viden og data om bygningen, hvilket gør det muligt at tage de rigtige beslutninger og strukturerer processer for bygningsdriftens grønne omstilling.

DGNB Drift-certificeringen er designet som et transformations- og styringsværktøj, der har til formål at understøtte bygningsejere, bygningslejere, forvaltere og andre relevante parter i at udvikle og etablere en bæredygtig ejendomsstrategi. Værktøjet bidrager til at optimere og fremtidssikre eksisterende bygninger blandt andet ved at indarbejde en strategi for CO2-reduktion, energioptimeringer, indeklimaforbedringer samt brugernes oplevelse af bygningen.  

Vil du vide mere? Læs vores artikel om DGNB for bygninger i drift her.

Kontakt Jesper Hemdorff Belling, Markedsansvarlig, Bæredygtighed og Energieffektivisering for yderligere info på tlf.: 61244291 og mail: jhb@dem.dk.

EPD

Ønsker I at reducere jeres klimapåvirkning samt at differentiere jer fra konkurrenter og demonstrere bæredygtigansvarlighed?

Ved at få udarbejdet en miljømæssig produktdeklaration (EPD)giver det jer mulighed for at opbygge gennemsigtighed omkring jeres produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. Dette styrker ikke kun jeres virksomheds miljømæssige ansvarlighed, men giver også jeres interessenter mulighed for at træffe bæredygtige valg.

En EPD er et værdifuldt værktøj til at dokumentere og kommunikere et produkts miljømæssige påvirkninger. En EPD bygger på en omfattende analyse af produktets miljøpåvirkninger ved dets fulde livscyklus. Dette gælder udvinding af råmaterialer, forarbejdning, transport, brug, og eventuel genanvendelse. Gennem oplysninger om et produkts miljøaspekter, kan en EPD hjælpe dig med at skabe miljømæssig bevidsthed og identificere områder, hvor der er potentiale for forbedringer.

Hos DEM er vi dedikerede til at hjælpe dig med at navigere vejen mod miljømæssig bæredygtighed. Med vores ekspertise inden for livscyklusvurderinger kan vi guide dig gennem processen med udarbejdelse af EPD’er - der sikrer, at dine produkter er klar til at imødekomme kravene fra miljøbevidste markeder. Vi følger internationale standarder og retningslinjer for at sikre troværdige EPD’er, der er anerkendt på tværs af industrien. EPD’er verificeres desuden af en uafhængig 3. part. Læs mere om EPD'er her og her.

Svanemærkning

I får en fremtidssikret investering når I svanemærker jeres byggeri. Svanemærket er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug og et godt indeklima, som er godt for både miljø og mennesker. Samtidig lever byggematerialer og kemiske produkter op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer.  

Både byggeproces og det færdige byggeri bliver gennemgået af en uvildig tredjepart, hvilket sikrer en høj byggeteknisk kvalitet.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

En frivillig bæredygtighedsklasse skal sætte skub i den grønne omstilling af byggeriet. Projektet blev lanceret i 2020 og forventningen er, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.

Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri:

  • Miljømæssig bæredygtighed: At passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på
  • Social bæredygtighed: At sikre social retfærdighed
  • Økonomisk bæredygtighed: At have styr på økonomien – også på længere sigt

Miljøledelse

Miljøledelsescertificering giver jer blandt andet bedre styring af og færre udgifter til forbrug af energi, råvarer og affaldsbortskaffelse.

Miljøledelse sætter miljøarbejde i system og dokumenterer, at man håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde, som lever op til den gældende lovgivning. Miljøledelse giver jer bedre styring af og færre udgifter til forbrug af energi og råvarer, samt til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter.

Med EMAS eller ISO 14001 blåstemples jeres miljøarbejde, hvilket bidrager positivt til jeres omdømme samtidig med at det har nogle praktiske og økonomiske fordele. Læs mere om miljøledelse hos Miljøstyrelsen.

Hos DEM får I den bedste rådgivning, som sikrer at I er klar til at opnå en miljøledelsescertificering.

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.