Knowledge Bank

EPD – Miljøvaredeklaration

Published on:

Feb 8, 2024

Er I, som virksomhed, engageret i at reducere jeres produkters miljømæssige påvirkninger? Ønsker I at differentiere jer fra konkurrenter ved at demonstrere bæredygtig ansvarlighed? Så tag et nærmere kig på EPD’er.

LCA – livscyklusvurdering

Published on:

Feb 8, 2024

Udover at imødekomme eksisterende lovkrav kan I med en LCA også styrke jeres bæredygtighedsprofil – samt bidrage til udvikling af strategier og målsætninger indenfor jeres bæredygtighedsagenda.

SMV:Grøn 2.0

Published on:

Feb 8, 2024

Mangler din virksomhed ressourcer til jeres grønne omstilling? Få tilskud via SMV:Grøn 2.0. SMV:Grøn 2.0 er en støtteordning, der er med til at skubbe SMV’er i en grønnere retning. SMV:Grøn 2.0 støtter en bred vifte af initiativer inden for cirkulær økonomi. Få tilskud til rådgivning, investering eller en kombination heraf.

CO2-puljen

Published on:

Feb 8, 2024

Tilmeld jeres virksomhed til CO2-puljen i dag og vær med til at forme en grønnere og mere bæredygtig fremtid for jeres virksomhed og vores planet.

Energiledelse

Published on:

Feb 8, 2024

Energiledelse er det organisatoriske og ledelses­mæssige værktøj, der kan sikre effektiv prioritering, koordinering og implementering af energibesparelses­tiltag og energirigtig drift af bygninger.

Sustainability Report 2023

Published on:

Jan 10, 2024

This is our SDG report for 2023. In this reporting period our sustainability efforts have focused on enhancing our approach to calculating Scope 1, 2, and 3 emissions.

front page of the 2023 SDG report

Sustainability Report 2022

Published on:

Dec 8, 2022

Here is our Sustainability Report for 2021-2022. Among other, this features the new Global Goals that we have added to our business concept.

Sustainability Report 2022 - Cases

Published on:

Dec 8, 2022

Sustainability Report 2021-2022 - Case studies