referencer

Læs mere om vores tidligere og igangværende projekter

Filtre tilføjet
-
Ryd alle
Active tag
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Energimuseet

Et eksisterende energimuseum skal blive til et nyt energimuseum, med fokus på bygningernes bæredygtige og energimæssige ydeevne i hele livscyklussen. Igennem sine bæredygtige og bevidste til- og fravalg i både bygninger, museale fortællinger og drift af museet udvises et socialt ansvar.

Ikon af jordkloden

2021 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

Kultur & Idræt

Energieffektivisering

Energirenovering

SeniorBo Struer

En nedlukket bank skal omdannes til seniorboliger – cirka 20 individuelle boliger med fællesarealer og en central placering ved gågaden og havnen i Struer.

Ikon af jordkloden

2021

Ikon af en bygning

Boliger

Byudvikling

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

L:Eg – Strategisk Partnerskab

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv.

Ikon af jordkloden

2020 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Energirenovering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

FN's verdensmål i REGION MIDTJYLLAND

FN's Verdensmål danner rammen for Region Midtjyllands Regionale Udviklingsstrategi. Derfor har Region Midtjylland efterspurgt en guide til at gøre målene håndgribelige og til at handle på.

Ikon af jordkloden

2020 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bæredygtighed i Brædstrup

Et nyt bæredygtigt projekt på den tidligere energigrund i Brædstrup, bliver en ny bydel, kaldet Sønderhaven. I Sønderhaven kan du bo grønt, bynært og bæredygtigt med butikker, caféer og indkøbsmuligheder lige om hjørnet, samtidig med at du er tæt på grønne områder og natur.

Ikon af jordkloden

2020 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Boliger

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Effect4buildings

Vi har ydet rådgivning om IoT (Internet of Things), dataanalyse og energieffektivitet på projektet.

Ikon af jordkloden

2019 - 2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

KEN Storkøkken

Vi har ydet rådgivning til KEN Storkøkken inden for cirkulær økonomi og FN's Verdensmål i forbindelse med projektet "Øget Vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er".

Ikon af jordkloden

2019 - 2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

IDEVA

IDEVA-projektet skal udvikle metoder til mere effektiv energiledelse og dermed øget energieffektivitet i kommunerne via større brug af data. Udviklingsprojektet er støttet af Energistyrelsen.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

"Vores Mål"-Kampagnen

Danmarks Statistik og partnerskabsgruppen skal fastlægge danske indikatorer og etablere en dansk baseline for Verdensmålene. Formålet er at målene skal udbredes endnu mere end de er i dag og gøres målbare i en dansk kontekst.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Hejrevej 10

Vi varetager energi og tekniske installationer på transformationen fra erhverv til bolig på Hejrevej i København.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Boliger

Energirenovering

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

Energieffektivitet og CO2-reduktion i SMV'er i Region Midtjylland (ECSMV)

SMV'er i Region Midtjylland skal hjælpes til en grønnere omstilling. Det sker gennem et regionalt samarbejde med kommuner og konsulenter, hvor vi blandt andre skal rådgive om grønne forretningsmodeller.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

ICT Logistics

Vi har ydet bistand til transportvirksomheden ICTL vedr. udvikling af deres nye bæredygtighedsstrategi. Herunder har vi screenet virksomheden og koblet deres indsatser og aktiviteter til Verdensmålene.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

KOLDING KOMMUNE

Vi har opsat og installeret IoT-sensorer i 11 plejecentre og foretaget analyse af energibesparelserne ved hjælp af data fra sensorerne.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Bygherrerådgivning

Pleje & Omsorg

Virksomhedsrådgivning i Sønderborg Kommune

I samarbejde med Project Zero tilbyder vi et virksomhedsrådgivningsforløb om udvikling og implementering af grønne forretningsstrategier på tværs af sektorer i Sønderborg.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Klimakommune Plus+ i Odder Kommune

Odder Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Kommunen har været Klimakommune siden 2012, men stræber nu efter at blive Klimakommune Plus+. Vi har screenet kommunens parathed og kortlagt deres muligheder.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

ESCO Energieffektivisering for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden skal energieffektivisere regionens bygninger og hospitaler. Vi skal rådgive indenfor energiscreening, analyse og programmering af udvalgte energitiltag på projektet.

Ikon af jordkloden

2019 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Husum skole & KKFO

Vi har ydet rådgivning på samtlige tekniske installationer i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Ikon af jordkloden

2018 - 2020

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

Energieffektivisering

DGNB & Bæredygtighed

Byudvikling

TAGENSBO SKOLE

På projektet udarbejder vi rådgivningsydelser for samtlige tekniske installation i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Ikon af jordkloden

2018 - 2020

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Nybyggeri

Bygherrerådgivning

Byudvikling

Energibesparelser for en global retailkæde

Vi har håndteret og dokumenteret energibesparelser for en global retailkæde i henhold til energiselskabernes energispareindsats.

Ikon af jordkloden

2018 - 2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energirenovering

Energieffektivisering

UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (USTC)

For USTC har vi foretaget lovpligtigt energisyn på udvalgte ejendomme og skibe i forbindelse med kortlægning af deres energiforbrug.

Ikon af jordkloden

2018 - 2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi har udarbejdet energiscreening, projektering og udbud i fagentreprise af de energibesparende tiltag indenfor VVS, ventilation og belysning.

Ikon af jordkloden

2018 - 2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Pleje & Omsorg

Uddannelse & Institutioner

Bygherrerådgivning

Nethire

Rådgivning i FN's Verdensmål og hvordan de kan bidrage til forankring, måling og markedsføring af indsatsen for ressource- og energieffektiviseringer.

Ikon af jordkloden

2018 - 2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

Holme Skole og Vestergårdsskolen

Vi har udarbejdet energiscreening og projektering af energibesparende tiltag og stået for koordinering mellem entreprenører, bygherre og bygningens brugere. Vi har desuden været tovholder gennem hele processen.

Ikon af jordkloden

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

Energirenovering

Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling

Lifestyle & Design Cluster gennemfører projekt ’Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’, hvor vi agerer som konsulent og rådgiver de virksomheder, der deltager i projektet, om at få en cirkulær forretningsmodel.

Ikon af jordkloden

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering