referencer

Læs mere om vores tidligere og igangværende projekter

Filtre tilføjet
-
Ryd alle
Active tag
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Udbygning og modernisering af Solbjergskolen – fra 3 til 4 spor

Aarhus Kommune har truffet politisk beslutning om, at Solbjerg skoles undervisnings- og pasningskapacitet skal udbygges fra 3 spor til at kunne rumme 4 spor med etapevisudførelse og ibrugtagning i perioden marts 2023-maj 2025. DEM har stået for byggeledelse.

Ikon af jordkloden

2022-2025

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energirenovering

Energieffektivisering

Uddannelse & Institutioner

lejligheder i københavn

Energitjek af etageboligejendomme i Københavns Kommune – et skridt på vejen til en lavere energiregning

Københavns Kommune har gennem mange år ydet tilskud til klimavenlige renoveringer af byens ejendomme, og kommunen står i øjeblikket bag en pulje, der kan søges af ejerne af de københavnske etageboligejendomme.

Ikon af jordkloden

2022-2024

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Boliger

Bygningscertificering af Mikado House efter DGNB BIU

Overalt ses et øget fokus på bæredygtige bygninger og boliger, og især EU's taksonomi med nye dokumentationskrav for bæredygtige investeringer har skærpet interessen for at kunne dokumentere bæredygtighed.

Ikon af jordkloden

2022-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Glade børn

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld

Københavns Kommune har besluttet at etablere en ny skolestruktur i Valby, den nye Harrestrup Å Skole. Skolen skal fordeles på 3 matrikler, som bliver skoleafdelinger i en samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt.

Ikon af jordkloden

2022-

Ikon af en bygning

Nybyggeri

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

Energisyn, energiforbrug og besparelsespotentialer – Wihlborgs

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor det er foreskrevet, at store virksomheder skal have udført et energisyn hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

Ikon af jordkloden

2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Visualisering, huset set fra forpladsen. Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Et moderne, innovativt og bæredygtigt administrations- og sundhedscenter i Gribskov

Et nyt administrations- og sundhedscenter er på vej i Gribskov. Visionen er et moderne, innovativt og bæredygtigt center, der favner borgerne i kommunen og skaber et trygt og fremtidssikret miljø.

Ikon af jordkloden

2021-2023

Ikon af en bygning

Nybyggeri

Energieffektivisering

DGNB & Bæredygtighed

Kontor & Erhverv

tag med solceller

Bæredygtighed i almene boligorganisationer

‍Inspirations- og udviklingsforløb for at bistå almene boligorganisationer, i at sikre en strategisk tilgang til det at tænke bæredygtigt i hele organisationen.

Ikon af jordkloden

2021-2022

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energirenovering

Boliger

Energy Audit

Et nyt energimuseum på et fundament af bæredygtighed og cirkulær tænkning

Et eksisterende energimuseum skal blive til et nyt energimuseum, med fokus på bygningernes bæredygtige og energimæssige ydeevne i hele livscyklussen. Igennem sine bæredygtige og bevidste til- og fravalg i både bygninger, museale fortællinger og drift af museet udvises et socialt ansvar.

Ikon af jordkloden

2021-

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

Kultur & Idræt

Energieffektivisering

Energirenovering

SeniorBo Struer – lavenergiboliger med fokus på et sundt indeklima

Seniorer i Struer kan nu udleve drømmen om at bo i et bofællesskab. Sunde og bæredygtige seniorboliger, der tilbyder private rammer og muligheder for socialt fællesskab og interaktion med omgivelserne.

Ikon af jordkloden

2021

Ikon af en bygning

Boliger

Byudvikling

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Nyt HF & VUC center i Helsingør med kig til Øresund

Det ny HF og VUC i Helsingør er et levende studiemiljø for kursisterne med en attraktiv arbejdsplads for undervisere og administration.

Ikon af jordkloden

2020-2022

Ikon af en bygning

Nybyggeri

Energieffektivisering

Uddannelse & Institutioner

100% bæredygtigt feriehus – kortlægning og analyse af danske feriehuses tilstand i forhold til bæredygtighed

Kortlægning og analyse af den generelle tilstand indenfor bæredygtighed i et udsnit af danske feriehuse. Opgaven var udbudt af Feriehusudlejernes Brancheforening i samarbejde med den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme, som en del af det større hovedprojekt ”100% bæredygtigt feriehus”.

Ikon af jordkloden

2020-2021

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Boliger

L:Eg – Strategisk Partnerskab

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv.

Ikon af jordkloden

2020-

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Energirenovering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

FN's verdensmål i REGION MIDTJYLLAND

FN's Verdensmål danner rammen for Region Midtjyllands Regionale Udviklingsstrategi. Derfor har Region Midtjylland efterspurgt en guide til at gøre målene håndgribelige og til at handle på.

Ikon af jordkloden

2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivitet og CO2-reduktion i SMV'er i Region Midtjylland (ECSMV)

SMV'er i Region Midtjylland skal hjælpes til en grønnere omstilling. Det sker gennem et regionalt samarbejde med kommuner og konsulenter, hvor vi blandt andre skal rådgive om grønne forretningsmodeller.

Ikon af jordkloden

2019-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

bygning Tage Hansens Gade

Renovering af Ungdomskulturhuset, Tage Hansens Gade

Ungdomskulturhuset (UKH) har til huse i en af de gamle hospitalsbygninger på Tage Hansens Gade i Aarhus C. UKT er et fristed, hvor unge kan fylde og rode, få ro til tanker og kreativitet, lave kunst, spille musik mv.

Ikon af jordkloden

2019-2022

Ikon af en bygning

Energirenovering

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Kultur & Idræt

IDEVA – Intelligent databaseret energiledelse i Viborg og Aarhus kommune

IDEVA-projektet har udviklet metoder til mere effektiv energiledelse og dermed øget energieffektivitet i kommunerne via større brug af data. Udviklingsprojektet blev støttet af Energistyrelsen.

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

"Vores Mål"-Kampagnen

Danmarks Statistik og partnerskabsgruppen har fastlagt danske indikatorer og etableret en dansk baseline for verdensmålene. Formålet var, at målene skulle udbredes endnu mere og gøres målbare i en dansk kontekst.

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Effect4buildings

Vi har ydet rådgivning om IoT (Internet of Things), dataanalyse og energieffektivitet på projektet.

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

KEN Storkøkken

Vi har ydet rådgivning til KEN Storkøkken inden for cirkulær økonomi og FN's Verdensmål i forbindelse med projektet "Øget Vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er".

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Klimastrategier – virksomhedsrådgivning i Sønderborg Kommune

I samarbejde med Project Zero tilbyder vi et virksomhedsrådgivningsforløb om udvikling og implementering af grønne forretningsstrategier på tværs af sektorer i Sønderborg.

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Bæredygtighed i Brædstrup

Et nyt bæredygtigt projekt på den tidligere energigrund i Brædstrup, er blevet en ny bydel, kaldet Sønderhaven. I Sønderhaven kan du bo grønt, bynært og bæredygtigt med butikker, caféer og indkøbsmuligheder lige om hjørnet, samtidig med at du er tæt på grønne områder og natur.

Ikon af jordkloden

2019-2020

Ikon af en bygning

Boliger

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Hejrevej 10

Vi varetager energi og tekniske installationer på transformationen fra erhverv til bolig på Hejrevej i København.

Ikon af jordkloden

2019-

Ikon af en bygning

Boliger

Energirenovering

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

ESCO Energieffektivisering for Region Hovedstaden – måske Danmarks største energieffektiviseringsprojekt

Region Hovedstaden skal energieffektivisere regionens bygninger og hospitaler. Vi skal rådgive indenfor energiscreening, analyse og programmering af udvalgte energitiltag på projektet.

Ikon af jordkloden

2019-

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

ICT Logistics – udvikling af bæredygtighedsstrategi og kobling til FNs verdensmål

Vi har ydet bistand til transportvirksomheden ICTL vedr. udvikling af deres nye bæredygtighedsstrategi. Herunder har vi screenet virksomheden og koblet deres indsatser og aktiviteter til verdensmålene.

Ikon af jordkloden

2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning