referencer

Læs mere om vores tidligere og igangværende projekter

Filtre tilføjet
-
Ryd alle
Active tag
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fra butik til kontorarbejdspladser i fredet ejendom

Paustians Hus, også kendt som Utzon-Huset, er blevet renoveret med det formål at ændre brugen fra butik til kontorarbejdspladser for en IT-virksomhed.

Ikon af jordkloden

Kalkbrænderiløbskaj 2 A/S

Sep. 2021-juni 2022

Ikon af en bygning

Byggeri

Kontor & Erhverv

Renovering

Hvidt slot i grønne omgivelser

Høje ambitioner for bæredygtighed på Dragsholm Slot

Med et skarpt fokus på det kulturhistoriske perspektiv, går Dragsholm Slot den grønne fremtid i møde.

Ikon af jordkloden

Dragsholm Slot

Nov. 2022-marts 2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Aarhus Hostel – brugeradfærd i kampen mod et reduceret energiforbrug

Energieffektivitet og CO2-besparelser hos Aarhus Hostel med tilskud fra projektet ECSMV. Aarhus Hostel har udfordringer med gæster som glemmer at lukke vinduer, og at rum står opvarmet i længere perioder hvis disse ikke benyttes. Der blev derfor arbejdet med brugeradfærd og varme­systemet.

Ikon af jordkloden

Aarhus Hostel

Marts 2022-maj 2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

To varmepumper opstillet ved hus

Varmepumpekonvertering – Vejen Kommune

Vejen Kommunes gasfyrede ejendomme blev screenet med henblik på at erstatte naturgas med anden varmekilde. 5 ejendomme er udvalgt til få konverteret til varmepumper.

Ikon af jordkloden

Vejen Kommune

Marts 2022-februar 2023

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Skab et sundt indeklima og visuel komfort med et lavt energiforbrug

Hos DEM tilbyder vi ingeniørrådgivning indenfor 3 nøgleområder: energi, indeklima og bæredygtighed. Vi stræber efter at levere løsninger, der ikke blot opfylder tekniske bestemmelser, men også bidrager positivt til samfundet og miljøet som helhed. Indeklima, dagslys, energirammeberegning

Ikon af jordkloden

Varierende bygningsejere

Løbende

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

DGNB & Bæredygtighed

Identificering af potentielle energibesparende tiltag

Hos DEM har vi mange års erfaring med at gennemgå og lokalisere potentielle energibesparende tiltag på alle typer ejendomme. Det enkelte projekt skræddersys altid til den pågældende situation og den enkelte bygherres ønsker og ambitioner.

Ikon af jordkloden

Forskellige kunder

Løbende

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

skolebygning

Projektering af tekniske anlæg

DEM forestår projektering af tekniske anlæg – i den offentlige og den private sektor. Projekteringsopgaverne kan være resultatet af en energiscreening, hvor der er lokaliseret en række optimeringsmuligheder, der kræver projektering, men projekteringsopgaverne kan også være afledt af bygherreønsker.

Ikon af jordkloden

Forskellige kunder

Løbende

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Nyt Plejecenter i Holbæk

Projektet omhandler opførelsen af et nyt plejecenter i Holbæk. Det nye plejecenter består af 80 plejeboliger, et dagcenter samt servicearealer. Det samlede areal udgør 8.513 m2 inkl. kælder. DEM ydelser: El, VVS, ventilation, energidesign, termisk og optisk indeklima, commissioning og fagtilsyn.

Ikon af jordkloden

Holbæk Kommune

Juni 2023-Juni 2025

Ikon af en bygning

Byggeri

DGNB & Bæredygtighed

Pleje & Omsorg

Oversigtsbillede af boliger i grønne omgivelser

Nye energivenlige boliger i Glumsø med grøn profil

Et bredt fokus på bæredygtighed har været blandt visionerne for boligprojektet i Glumsø. Lige fra variation i boligtyper og beboersammensætning, fastlæggelse af materialer med lav GWP-emission, til anvendelse af certificeret træ fra bæredygtig skovdrift i byggeriet.

Ikon af jordkloden

Birch GM Silkeborg ApS

Juli 2021-oktober 2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Vurdering af potentiale for solceller – Helsingør kommune

Formålet med opgaven har været at foretage en overordnet vurdering af muligheden for implementering af solceller på 10 større kommunale ejendomme i Helsingør. Opgaven omfattede en skrivebordsanalyse, der identificerede de bygninger, der er mest egnede til etablering af solceller.

Ikon af jordkloden

Helsingør Kommune

2023-2024

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

Luftfoto af boligblokke med sne på

Beboerundersøgelse – Sønderborg Andelsboligforening

Sønderborg Andelsboligforening afdeling 22 deltager som demonstrationsprojekt i det EU‐støttede projekt ARV, i samarbejde med bl.a. Danfoss, ProjectZero og DTU. Sammen arbejdes med innovative løsninger, der skal reducere returtemperaturen fra fjernvarmen.

Ikon af jordkloden

ProjectZero

2023

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

DGNB & Bæredygtighed

DGNB Drift – Klarup Skole

DEM har i 2023 faciliteret og gennemført DGNB Drift (BiU) rådgivning forløb som ende med BIU-certificering af Klarup Skole

Ikon af jordkloden

Aalborg Kommune

2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Rørføringer med røde håndtag

Kompetenceudvikling inden for energioptimering

Mange faktorer er i spil, når det kommer til en boligorganisations udgifter til brugsvand, opvarmning og elektricitet: De bygningsfysiske egenskaber, de driftstekniske installationers energimæssige formåen, beboernes brugsmønstre og boligafdelingens medarbejderes videns- og kompetenceniveau.

Ikon af jordkloden

FA09

2023

Ikon af en bygning

Boliger

Byggeri

Energieffektivisering

Glade børn

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

Københavns Kommune har besluttet at etablere en ny skolestruktur i Valby, den nye Harrestrup Å Skole. Skolen er fordelt på 3 matrikler, som bliver skoleafdelinger i en samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt med én fælles identitet.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2022-2032

Ikon af en bygning

Byggeri

DGNB & Bæredygtighed

Uddannelse & Institutioner

Renovering

Nybyggeri

børn i skole

Udbygning og modernisering af Solbjergskolen – fra 3 til 4 spor

Aarhus Kommune har truffet politisk beslutning om, at Solbjerg skoles undervisnings- og pasningskapacitet skal udbygges fra 3 spor til at kunne rumme 4 spor med etapevisudførelse og ibrugtagning i perioden marts 2023-maj 2025. DEM har stået for byggeledelse.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2022-2025

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Renovering

Nybyggeri

lejligheder i københavn

Energitjek af etageboligejendomme i Københavns Kommune – et skridt på vejen til en lavere energiregning

Københavns Kommune har gennem mange år ydet tilskud til klimavenlige renoveringer af byens ejendomme, og kommunen står i øjeblikket bag en pulje, der kan søges af ejerne af de københavnske etageboligejendomme.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2022-2024

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Bygningscertificering af Mikado House efter DGNB BIU

Overalt ses et øget fokus på bæredygtige bygninger og boliger, og især EU's taksonomi med nye dokumentationskrav for bæredygtige investeringer har skærpet interessen for at kunne dokumentere bæredygtighed.

Ikon af jordkloden

C.W. Obel Ejendomme

2022-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

boligblok og græsplæne med blomstrende træer

Boligorganisationen DOMI Bolig: Tilskud til CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed via SMV:Grøn

DOMI Bolig har via SMV:Grøn opnået tilskud til udarbejdelse af en samlet CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed baseret på fakta og masser af data, samt en grøn handleplan, der sætter fokus på eksekvering af grønne indsatsområder.

Ikon af jordkloden

DOMI Bolig

2022-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Boligbyggeri og blå himmel

Boligorganisationen BoVendia: Tilskud til en bæredygtighedsstrategi via SMV:Grøn

Boligselskabet BoVendia har via SMV:Grøn opnået tilskud til udarbejdelse af en samlet CO2-beregning, en nærværende bæredygtighedsstrategi og en grøn handleplan for et udvalg af strategiske indsatsområder indenfor klima, miljø, biodiversitet, affaldshåndtering og renovation.

Ikon af jordkloden

BoVendia

2022-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

bygning i landskab

Alpegården – Ny daginstitution i Egedal Kommune

Egedal Kommune har indgået et strategisk byggepartnerskab med en privat aktør om at skabe attraktive læringsmiljøer for børn og unge, herunder den nye daginstitution i Smørum.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2022-2023

Ikon af en bygning

Byggeri

Uddannelse & Institutioner

DGNB & Bæredygtighed

Nybyggeri

Energisyn, energiforbrug og besparelsespotentialer – Wihlborgs

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor det er foreskrevet, at store virksomheder skal have udført et energisyn hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

Ikon af jordkloden

Wihlborgs A/S

2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Ventilationsanlæg på tag med udsigt over københavn

Forenklet energisyn – Dagbladet Børsen

DEM har i 2022 gennemført forenklet energisyn af Dagbladet Børsens 2 ejendomme samt energiforbrug til transport. I forbindelse med energisynet har DEM besigtiget ejendommene og foretaget en systematisk gennemgang af virksomhedens energiforbrug og besparelsespotentialer.

Ikon af jordkloden

Dagbladet Børsen A/S

2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Et nyt Finansforbundets Hus – med et godt akustiskreguleret arbejdsmiljø og et energioptimeret indeklima

Finansforbundets Hus, beliggende på Christianshavn i København, er under ombygning og modernisering. Projektets hovedidé er at skabe et åbent og inviterende medlemshus med let adgang til medlemsfunktioner, et forbedret dagligt flow for de ansatte i huset og et energioptimeret indeklima.

Ikon af jordkloden

Finansforbundets Hus

2021-2024

Ikon af en bygning

Kontor & Erhverv

Byggeri

Nybyggeri

Visualisering, huset set fra forpladsen. Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Et moderne, innovativt og bæredygtigt administrations- og sundhedscenter i Gribskov

Et nyt administrations- og sundhedscenter er på vej i Gribskov. Visionen er et moderne, innovativt og bæredygtigt center, der favner borgerne i kommunen og skaber et trygt og fremtidssikret miljø.

Ikon af jordkloden

Gribskov Kommune

2021-2023

Ikon af en bygning

Byggeri

DGNB & Bæredygtighed

Kontor & Erhverv

Nybyggeri

Et nyt energimuseum på et fundament af bæredygtighed og cirkulær tænkning

Et eksisterende energimuseum skal blive til et nyt energimuseum, med fokus på bygningernes bæredygtige og energimæssige ydeevne i hele livscyklussen. Igennem sine bæredygtige og bevidste til- og fravalg i både bygninger, museale fortællinger og drift af museet udvises et socialt ansvar.

Ikon af jordkloden

Energimuseet

2021-2022

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

tag med solceller

Bæredygtighed i almene boligorganisationer

‍Inspirations- og udviklingsforløb for at bistå almene boligorganisationer, i at sikre en strategisk tilgang til det at tænke bæredygtigt i hele organisationen.

Ikon af jordkloden

AlmenNet

2021-2022

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

man i jakkesæt med grønt blad i hånden

ISO 14001 – Certificeret miljøledelse hos en af Danmarks største arbejdspladser, TDC Net og Nuuday

TDC har sat et ambitiøst mål om at være 100 % CO2-neutral i 2030, i alle dele af deres koncern. Dette betyder, at TDC A/S arbejder aktivt og målrettet med bæredygtighed, og de er nu gået hele vejen med en certificeret miljøhåndtering.

Ikon af jordkloden

TDC NET

2021-

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

SeniorBo Struer – lavenergiboliger med fokus på et sundt indeklima

Seniorer i Struer kan nu udleve drømmen om at bo i et bofællesskab. Sunde og bæredygtige seniorboliger, der tilbyder private rammer og muligheder for socialt fællesskab og interaktion med omgivelserne.

Ikon af jordkloden

Struer Kommune

2021

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energisyn – Salling Group A/S

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor det er foreskrevet, at store virksomheder skal have udført et energisyn hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

Ikon af jordkloden

Salling Group A/S

2021

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

bygning ved kanal

Kanalgaden 3 – kontorbygning omdannet til sociale seniorboliger

Et unikt bofællesskab for voksne uden hjemmeboende børn, hvor beboerne har gode muligheder for at mødes gennem både inde- og udefaciliteter. Genanvendelse af den eksisterende bygningsressource medfører en bæredygtig profil for projektet. Boligerne skal certificeres til DGNB Sølv efter 2020 manualen.

Ikon af jordkloden

Gefion Group A/S

2020-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bygning med stort træ i forgrunden

Bæredygtig helhedsrenovering og opførsel af multihus på Søhøjskolen i Ølstykke

Egedal Kommunes Byråd vedtog i 2018 en 10-årig investeringsplan, hvori der blandt andet er afsat midler til at skabe kreative læringsmiljøer for børn og unge. Ét af initiativerne var at etablere et strategisk byggepartnerskab med en privat aktør.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2020-2023

Ikon af en bygning

Byggeri

Uddannelse & Institutioner

DGNB & Bæredygtighed

Nybyggeri

Renovering

Nyt HF & VUC center i Helsingør med kig til Øresund

Det ny HF og VUC i Helsingør er et levende studiemiljø for kursisterne med en attraktiv arbejdsplads for undervisere og administration.

Ikon af jordkloden

HF & VUC Nordsjælland

2020-2022

Ikon af en bygning

Byggeri

Uddannelse & Institutioner

Nybyggeri

Boligkarré i København

Fra dataanalyse til implementering af rentable energirenoveringstiltag

Screening og analyse af 112 etagebolig-bygninger i København, med henblik på energimærkning og energioptimering for bygherre, Kereby ApS.

Ikon af jordkloden

Kereby ApS

2020-2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

100% bæredygtigt feriehus – kortlægning og analyse af danske feriehuses tilstand i forhold til bæredygtighed

Kortlægning og analyse af den generelle tilstand indenfor bæredygtighed i et udsnit af danske feriehuse. Opgaven var udbudt af Feriehusudlejernes Brancheforening i samarbejde med den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme, som en del af det større hovedprojekt ”100% bæredygtigt feriehus”.

Ikon af jordkloden

Feriehusudlejernes Brancheforening

2020-2021

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

L:Eg – Strategisk Partnerskab

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2020-

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Byggeri

Uddannelse & Institutioner

Renovering

Nybyggeri

FN's verdensmål i REGION MIDTJYLLAND

FN's Verdensmål danner rammen for Region Midtjyllands Regionale Udviklingsstrategi. Derfor har Region Midtjylland efterspurgt en guide til at gøre målene håndgribelige og til at handle på.

Ikon af jordkloden

Region Midtjylland, Regional Udvikling

2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Ombygning og udbygning af Gråsten Plejecenter

Helhedsorienteret fokus på tryghed, nærvær og respekt skal skabe nye forbedrede forhold for demente, somatiske og bariatriske beboere på Gråsten Plejecenter.

Ikon af jordkloden

Sønderborg Kommune

2020

Ikon af en bygning

Byggeri

Pleje & Omsorg

Renovering

Nybyggeri

Energieffektivitet og CO2-reduktion i SMV'er i Region Midtjylland (ECSMV)

SMV'er i Region Midtjylland skal hjælpes til en grønnere omstilling. Det sker gennem et regionalt samarbejde med kommuner og konsulenter, hvor vi blandt andre skal rådgive om grønne forretningsmodeller.

Ikon af jordkloden

Region Midtjylland

2019-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

bygning Tage Hansens Gade

Renovering af Ungdomskulturhuset, Tage Hansens Gade

Ungdomskulturhuset (UKH) har til huse i en af de gamle hospitalsbygninger på Tage Hansens Gade i Aarhus C. UKT er et fristed, hvor unge kan fylde og rode, få ro til tanker og kreativitet, lave kunst, spille musik mv.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2019-2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kultur & Idræt

Byggeri

Renovering

IDEVA – Intelligent databaseret energiledelse i Viborg og Aarhus kommune

IDEVA-projektet har udviklet metoder til mere effektiv energiledelse og dermed øget energieffektivitet i kommunerne via større brug af data. Udviklingsprojektet blev støttet af Energistyrelsen.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune og Viborg Kommune

2019-2020

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

"Vores Mål"-Kampagnen

Danmarks Statistik og partnerskabsgruppen har fastlagt danske indikatorer og etableret en dansk baseline for verdensmålene. Formålet var, at målene skulle udbredes endnu mere og gøres målbare i en dansk kontekst.

Ikon af jordkloden

Danmarks Statistik

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Effect4buildings

Vi har ydet rådgivning om IoT (Internet of Things), dataanalyse og energieffektivitet på projektet.

Ikon af jordkloden

Gate21

2019-2020

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

KEN Storkøkken

Vi har ydet rådgivning til KEN Storkøkken inden for cirkulær økonomi og FN's Verdensmål i forbindelse med projektet "Øget Vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er".

Ikon af jordkloden

KEN Storkøkken

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Klimastrategier – virksomhedsrådgivning i Sønderborg Kommune

I samarbejde med Project Zero tilbyder vi et virksomhedsrådgivningsforløb om udvikling og implementering af grønne forretningsstrategier på tværs af sektorer i Sønderborg.

Ikon af jordkloden

ProjectZero, Sønderborg

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

oversigtsbillede af boligkvarter

Bæredygtighed i Brædstrup

Et nyt bæredygtigt projekt på den tidligere energigrund i Brædstrup, er blevet en ny bydel, kaldet Sønderhaven. I Sønderhaven kan du bo grønt, bynært og bæredygtigt med butikker, caféer og indkøbsmuligheder lige om hjørnet, samtidig med at du er tæt på grønne områder og natur.

Ikon af jordkloden

Peja Ejendomme

2019-2020

Ikon af en bygning

Boliger

Byggeri

Nybyggeri

Hejrevej 10

Vi varetager energi og tekniske installationer på transformationen fra erhverv til bolig på Hejrevej i København.

Ikon af jordkloden

Park Street Nordicom A/S

2019-

Ikon af en bygning

Boliger

Byggeri

Renovering

ESCO Energieffektivisering for Region Hovedstaden – måske Danmarks største energieffektiviseringsprojekt

Region Hovedstaden skal energieffektivisere regionens bygninger og hospitaler. Vi skal rådgive indenfor energiscreening, analyse og programmering af udvalgte energitiltag på projektet.

Ikon af jordkloden

Region Hovedstaden

2019-

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

ICT Logistics – udvikling af bæredygtighedsstrategi og kobling til FNs verdensmål

Vi har ydet bistand til transportvirksomheden ICTL vedr. udvikling af deres nye bæredygtighedsstrategi. Herunder har vi screenet virksomheden og koblet deres indsatser og aktiviteter til verdensmålene.

Ikon af jordkloden

ICT Logistics

2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

KOLDING KOMMUNE

Vi har opsat og installeret IoT-sensorer i 11 plejecentre og foretaget analyse af energibesparelserne ved hjælp af data fra sensorerne.

Ikon af jordkloden

Kolding Kommune

2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Klimakommune Plus+ i Odder Kommune

Odder Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Kommunen har været Klimakommune siden 2012, men stræber nu efter at blive Klimakommune Plus+. Vi har screenet kommunens parathed og kortlagt deres muligheder.

Ikon af jordkloden

Odder Kommune

2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Boligblok med græsplæne i forgrunden

HAPPI – gennemgribende energirenovering i den almene boligsektor, parallelt med stor beboerinddragelse

EU-støttet projekt til energirenovering af 6 boligselskaber i Sønderborg Kommune.

Ikon af jordkloden

EU

2018-2022

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling

Lifestyle & Design Cluster gennemfører projekt ’Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’, hvor vi agerer som konsulent og rådgiver de virksomheder, der deltager i projektet, om at få en cirkulær forretningsmodel.

Ikon af jordkloden

Lifestyle & Design Cluster

2018-2021

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energiscreening og -renovering af to store folkeskoler for Aarhus kommune

2 folkeskoler i Aarhus Kommune er screenet for energibesparende tiltag inden for VVS, ventilation og klimaskærme. Efterfølgende er tiltagene blevet projekteret og udført.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2018-2020

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Renovering

Husum skole & KKFO – Fremtidens fritidstilbud

Vi har ydet rådgivning på samtlige tekniske installationer i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2018-2020

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Nybyggeri

Tagensbo skole – ombygning og udvidelse af kkfo-base

På projektet udarbejder vi rådgivningsydelser for samtlige tekniske installation i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune, Byggeri Købehavn

2018-2020

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Renovering

Nybyggeri

Energibesparelser ved ombygning af butikker – globalt tøjbrand

Vi har ydet totalrådgivning på projektet herunder projektledelse, projekteringsledelse, projektering af tekniske installationer, fagtilsyn og projektopfølgning.

Ikon af jordkloden

Fortroligt

2018-2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (USTC)

For USTC har vi foretaget lovpligtigt energisyn på udvalgte ejendomme og skibe i forbindelse med kortlægning af deres energiforbrug.

Ikon af jordkloden

United Shipping & Trading Company

2018 - 2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi har udarbejdet energiscreening, projektering og udbud i fagentreprise af de energibesparende tiltag indenfor VVS, ventilation og belysning.

Ikon af jordkloden

Ringkøbing-Skjern Kommune

2018 - 2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Nethire

Rådgivning i FN's Verdensmål og hvordan de kan bidrage til forankring, måling og markedsføring af indsatsen for ressource- og energieffektiviseringer.

Ikon af jordkloden

NetHire – Gate21

2018 - 2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Egedal Kommune

Vi har ydet bygherrerådgivning og udviklet et energimærknings-add-on, der kan lette arbejdet for energimærkningskonsulenten og forbedre kvaliteten af data.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Willemoesgade i Esbjerg

Vi har projekteret og dimensioneret alle el-tekniske anlæg herunder belysning, ABDL og røgdetektorer.

Ikon af jordkloden

W2 Esbjerg ApS

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Byggeri

Boliger

Kontor & Erhverv

Renovering

Danfoss Kontor

Vi har varetaget arbejdet med sprinkler-, VVS- og ventilationstekniske løsninger i et tæt samarbejde med Rambøll.

Ikon af jordkloden

Danfoss (Rambøll)

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Byggeri

Kontor & Erhverv

Renovering

425 Grand Concourse i New York

425 Grand Concourse vil efter færdiggørelse være én af verdens største passivhuse til blandet brug (boliger og erhverv). Vi har udviklet materiale til kommunikation af projektets bidrag til FNs Verdensmål.

Ikon af jordkloden

Steven Winter Associates Inc.

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Ældre Sagen

Vi har ydet bygherrerådgivning ved ombygningen af kontorlokaler med kravene til det gode indeklima i fokus.

Ikon af jordkloden

Ældresagen

2018

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

KB-Hallens Forplads

Vi har udarbejdet klimatilpasning i form af regnvandsforsinkelse og skybrudssikring på KB-Hallens forplads for at undgå oversvømmelser.

Ikon af jordkloden

Kjøbenhavns Boldklub

2018

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Ungehuset Mejeriet

Vi har udført projektering af alle installationer herunder VVS, ventilation, el og CTS samt ført fagtilsyn og haft ansvaret for den afsluttende, samordnet funktionskontrol af de tekniske systemer.

Ikon af jordkloden

Sønderborg Kommune

2018

Ikon af en bygning

Kultur & Idræt

Byggeri

Renovering

Ensted Hallen

På projektet har vi udført projektering og udbud af installationer for el, VVS, sanitet, ventilation og automatik.

Ikon af jordkloden

Den Selvejende Institution Ensted Idrætsanlæg

2018

Ikon af en bygning

Kultur & Idræt

Byggeri

Nybyggeri

FANG FRÅSERNE

Vi har udarbejdet konceptet med kombinationen af avanceret måleteknologi og bæredygtig adfærd for køkkenpersonalet.

Ikon af jordkloden

KEN Storkøkken A/S

2018

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

solceller på tag

Totalrådgivning for Aarhus Kommune

Totalrådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af 100 ejendomme. Vi har udført projektledelse gennem hele processen.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2017-2020

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

Svømmehallen på Idrætshøjskolen i Sønderborg

Vi har udarbejdet tilstandsrapport for svømmehallen og projekteret, udbudt og tilrettelagt arbejdet med VVS, ventilation, el, CTS og vandbehandling.

Ikon af jordkloden

Idrætshøjskolen i Sønderborg

2017-2019

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

RUMRAKETTEN

Vi har udarbejdet idéoplæg for projektet sammen med de andre involverede og skal være ansvarlig for de tekniske installationer.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune, Byggeri Købehavn, Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF)

2017 - 2020

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Nybyggeri

Folden Trekroner

Vi har implementeret energieffektive installationer og solceller samt udarbejdet klimatilpasning i form af regnvandshåndtering som kunstløsning.

Ikon af jordkloden

Høje-Taastrup Boligselskab v/KAB

2017 - 2019

Ikon af en bygning

Boliger

Byudvikling

Byggeri

Nybyggeri

Chr. Hansen A/S

Vi har planlagt og projekteret de tekniske installationer til byggeriet, herunder solcelleanlægget og det store køleanlæg.

Ikon af jordkloden

Chr. Hansen A/S

2017 - 2019

Ikon af en bygning

Kontor & Erhverv

Byggeri

Nybyggeri

LAGKAGEHUSET

Vi har etableret ny ventilation samt registreret og projekteret ventilationssystemet.

Ikon af jordkloden

A78 Arkitekter

2017 - 2018

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Kontorejendom i Aarhus Kommune

Projektet omhandlede renovering af en kontorbygning i drift ud fra et energiøkonomisk synspunkt uden at gå på kompromis med indeklimaet.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2017 - 2018

Ikon af en bygning

Byggeri

Kontor & Erhverv

Renovering

GANLØSE SKOLE

På projektet har vi haft ansvaret for projektledelse, byggeledelse, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn og idriftsættelse, herunder funktionskontrol.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2017 - 2018

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Renovering

Renovering af FDM Kontorhuset

Vi har udviklet energikoncept, byggeledelse, projektering og fagtilsyn af tekniske installationer herunder el, VVS og ventilation.

Ikon af jordkloden

FDM - Forenede Danske Motorejere

2017 - 2018

Ikon af en bygning

Byggeri

Renovering

Studenterhusfonden

Strategisk rådgivning til Studenterhusfonden om deres arbejde indenfor FNs Verdensmål samt udarbejdelse af materiale til eksternt brug.

Ikon af jordkloden

Studenterhusfonden, Aarhus Universitet

2017 - 2018

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Kongevej 19 i Sønderborg Kommune

Vi har været ingeniørrådgiver på projektet, hvor vi har projekteret og udbudt nyt varmefordelingsanlæg, ventilationssystem, el- og afløbsinstallationer. Derudover har vi udført fagtilsyn og haft ansvaret for den samordnede funktionskontrol.

Ikon af jordkloden

Sønderborg Kommune

2017 - 2018

Ikon af en bygning

Pleje & Omsorg

Byggeri

Renovering

ESNAP

På projektet har vi brugt IoT-sensorer til at forbedre kvaliteten af energiscreeninger, forbrug og optimeringsmuligheder af driften.

Ikon af jordkloden

Energistyrelsen

2017 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Åmosevej i Hillerød

Vi har skybrudssikret byggefeltet og indtænkt genanvendelse af regnvand, da området er i høj risiko for oversvømmelse.

Ikon af jordkloden

Frederiksborg Boligselskab v/KAB

2017 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Boliger

Byudvikling

Byggeri

Nybyggeri

Fremtidens Rådhus I Høje-Taastrup

Fremtidens rådhus i Høje Taastrup skal være et moderne, innovativt og bæredygtigt rådhus. Vi yder teknisk bygherrerådgivning for Høje Taastrup Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet.

Ikon af jordkloden

Høje Taastrup Kommune

2017 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

ENERGILEDELSE I EGEDAL KOMMUNE

Vi har kortlagt kommunens nuværende arbejde med energiledelse blandt andet ved hjælp af interviews og spørgeskemaundersøgelse. Derudover har vi udviklet en energiledelsesprofil, der opsummerer nuværende stadie og parathed for energiledelse i kommunen.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2017

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

SmartEnCity – Transformation og udvikling af bæredygtige bymiljøer i Europa

Hensigten med SmartEnCity har været at udvikle og demonstrere strategier og løsninger, der kan kopieres i andre små og mellemstore byer i hele Europa. Aktiviteterne i projektet var bl.a. energirenovering af ældre boligblokke, fossilfri energiforsyning, bæredygtig transport og beboerinvolvering.

Ikon af jordkloden

EU Horizon2020

2016-2022

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Et byggeri inkorporeret i et landskab

Landskab og historie – med en unik formidling

Skamlingsbanken Besøgscenter åbnede i foråret 2021 og modtog i september samme år Kolding Kommunes Arkitekturpris. Byggeriet blev prisbelønnet for ”overbevisende og smuk arkitektur, der med stor selvfølgelighed, formidler oplevelsen af det omkringliggende istidslandskab”.

Ikon af jordkloden

Kolding Kommune

2016-2021

Ikon af en bygning

Byggeri

DGNB & Bæredygtighed

Kultur & Idræt

Renovering af Udenrigsministeriet for Bygningsstyrelsen

På Udenrigsministeriets bygning har vi testet Bygningsstyrelsens performancetest ved energieffektivisering af installationer i renoveringssager ved hjælp af commissioning.

Ikon af jordkloden

Bygningsstyrelsen

2016-2017

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Byggeri

Renovering

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Vi har været ansvarlige for projektering af el, CTS, VVS, ventilation, kloak og energi på projektet samt ydet rådgivning og fagtilsyn.

Ikon af jordkloden

Københavns Ejendomme

2016 -2018

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Nybyggeri

Renovering

Rækkehusene på Grønttorvet

Vi har været ansvarlig for udvikling af energikoncepter og varetaget projektering og fagtilsyn vedr. indeklima, ventilation, vvs , el-installationer og kloak. I opstartsfasen har vi bidraget til bygherrerådgivningsydelser vedr. tekniske forhold.

Ikon af jordkloden

Boligselskabet KAB, København og Samvirkende Boligselskaber SAB v/KAB

2016 - 2019

Ikon af en bygning

Boliger

Byggeri

Bygherrerådgivning

Nybyggeri

Tunet Trekroner

Vi har varetaget ingeniørrådgivning indenfor klimatilpasning, energi, indeklima og tekniske installationer samt leveret input til myndighedsprojekt.

Ikon af jordkloden

Roskilde Boligselskab Nord v/KAB

2016 - 2019

Ikon af en bygning

Boliger

Byggeri

Hotel Herman K

Vi har varetaget byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering samt projekteret installationer, fagtilsyn, energi og indeklima på transformationen af Herman K.

Ikon af jordkloden

Dansk Ejendoms Management A/S

2016 - 2018

Ikon af en bygning

Byggeri

Kontor & Erhverv

Renovering

Kirsebærhaven Skole

Vi har udført installationsopgaver på el, VVS, CTS, kloak og ydet projektopfølgning og fagtilsyn på installationerne.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2016 - 2018

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Nybyggeri

Renovering

Københavns Byret

CTS, klimaskærm og ventilation er blevet udskiftet og energieffektiviseret i forbindelse med energirenoveringen.

Ikon af jordkloden

Bygningsstyrelsen

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

MØRKE SKOLE

På Mørke Skole på Djursland var der behov for at udskiftes facaderne og samtidig indtænke ventilationsprincipper på en ny måde.

Ikon af jordkloden

Region Midtjylland / Syddjurs Kommune

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Energieffektivisering

Renovering

Solcelleanlæg for Forsyningen Allerød Rudersdal

Vi har stået for opførelsen af et markplaceret solcelleanlæg for ‘Forsyningen Allerød Rudersdal A/S’.

Ikon af jordkloden

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

Solceller i Sønderborg Andelsboligforening

Vi har haft ansvaret for bygherrerådgivning, projektledelse, projektering af bygningsmæssige indgreb og solceller samt byggeledelse.

Ikon af jordkloden

Salus Boligadministration

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Energirenovering for Egedal Kommune

Vi har energirenoveret 80 bygninger for kommunen med det formålet at opnå energi- og indeklimaforbedringer.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Byggeri

Uddannelse & Institutioner

Kultur & Idræt

Renovering

Spejdernes Lejr 2017

Vi har udarbejdet en masterplan for, hvordan lejren kan blive CO2-neutral i drift og i forbindelsen med transport af lejrdeltagerne.

Ikon af jordkloden

Sønderborg Kommune

2016 - 2017

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Stigsborg Havnefront - Smart City-løsninger i Aalborg

Udarbejde input vedr. energi- og bæredygtighedsmæssige tiltag i forhold til speciel optimering af dagslysforhold og sikring af muligheden for at udnytte solenergi til lokal energiproduktion. Derudover har vi været ansvarlig for at udvikle og sikre en høj grad af bæredygtige løsninger.

Ikon af jordkloden

Aalborg Kommune

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Boligforening B42

Vi har rådgivet boligforeningen og skabt overblik over deres nuværende indsatser og identifikation af primære indsatsområder for energiledelse.

Ikon af jordkloden

Boligforeningen B42

2016

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Midtbyens Gymnasium

Vi har udført integreret energidesign (IED), projekteret alle fagtekniske discipliner inden for VVS, ventilation, el og CTS samt udarbejdet indeklimaanalyser.

Ikon af jordkloden

Mercantec & Viborg Kommune

2015-2019

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Byggeri

Nybyggeri