referencer

Læs mere om vores tidligere og igangværende projekter

Filtre tilføjet
-
Ryd alle
Active tag
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fra butik til kontorarbejdspladser i fredet ejendom

Paustians Hus, også kendt som Utzon-Huset, er blevet renoveret med det formål at ændre brugen fra butik til kontorarbejdspladser for en IT-virksomhed.

Ikon af jordkloden

Kalkbrænderiløbskaj 2 A/S

Sep. 2021-juni 2022

Ikon af en bygning

Energirenovering

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Luftfoto af boligblokke med sne på

Beboerundersøgelse – Sønderborg Andelsboligforening

Sønderborg Andelsboligforening afdeling 22 deltager som demonstrationsprojekt i det EU‐støttede projekt ARV, i samarbejde med bl.a. Danfoss, ProjectZero og DTU. Sammen arbejdes med innovative løsninger, der skal reducere returtemperaturen fra fjernvarmen.

Ikon af jordkloden

ProjectZero

2023

Ikon af en bygning

Boliger

Energieffektivisering

Glade børn

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld

Københavns Kommune har besluttet at etablere en ny skolestruktur i Valby, den nye Harrestrup Å Skole. Skolen er fordelt på 3 matrikler, som bliver skoleafdelinger i en samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt med én fælles identitet.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2022-2032

Ikon af en bygning

Nybyggeri

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

børn i skole

Udbygning og modernisering af Solbjergskolen – fra 3 til 4 spor

Aarhus Kommune har truffet politisk beslutning om, at Solbjerg skoles undervisnings- og pasningskapacitet skal udbygges fra 3 spor til at kunne rumme 4 spor med etapevisudførelse og ibrugtagning i perioden marts 2023-maj 2025. DEM har stået for byggeledelse.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2022-2025

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energirenovering

Energieffektivisering

Uddannelse & Institutioner

lejligheder i københavn

Energitjek af etageboligejendomme i Københavns Kommune – et skridt på vejen til en lavere energiregning

Københavns Kommune har gennem mange år ydet tilskud til klimavenlige renoveringer af byens ejendomme, og kommunen står i øjeblikket bag en pulje, der kan søges af ejerne af de københavnske etageboligejendomme.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2022-2024

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Boliger

Bygningscertificering af Mikado House efter DGNB BIU

Overalt ses et øget fokus på bæredygtige bygninger og boliger, og især EU's taksonomi med nye dokumentationskrav for bæredygtige investeringer har skærpet interessen for at kunne dokumentere bæredygtighed.

Ikon af jordkloden

C.W. Obel Ejendomme

2022-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

boligblok og græsplæne med blomstrende træer

Boligorganisationen DOMI Bolig: Tilskud til CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed via SMV:Grøn

DOMI Bolig har via SMV:Grøn opnået tilskud til udarbejdelse af en samlet CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed baseret på fakta og masser af data, samt en grøn handleplan, der sætter fokus på eksekvering af grønne indsatsområder.

Ikon af jordkloden

DOMI Bolig

2022-2023

Ikon af en bygning

Boliger

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

Energirenovering

Nybyggeri

Boligbyggeri og blå himmel

Boligorganisationen BoVendia: Tilskud til en bæredygtighedsstrategi via SMV:Grøn

Boligselskabet BoVendia har via SMV:Grøn opnået tilskud til udarbejdelse af en samlet CO2-beregning, en nærværende bæredygtighedsstrategi og en grøn handleplan for et udvalg af strategiske indsatsområder indenfor klima, miljø, biodiversitet, affaldshåndtering og renovation.

Ikon af jordkloden

BoVendia

2022-2023

Ikon af en bygning

Boliger

DGNB & Bæredygtighed

Energirenovering

Nybyggeri

Bygherrerådgivning

Energisyn, energiforbrug og besparelsespotentialer – Wihlborgs

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor det er foreskrevet, at store virksomheder skal have udført et energisyn hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

Ikon af jordkloden

Wihlborgs A/S

2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Ventilationsanlæg på tag med udsigt over københavn

Forenklet energisyn – Dagbladet Børsen

DEM har i 2022 gennemført forenklet energisyn af Dagbladet Børsens 2 ejendomme samt energiforbrug til transport. I forbindelse med energisynet har DEM besigtiget ejendommene og foretaget en systematisk gennemgang af virksomhedens energiforbrug og besparelsespotentialer.

Ikon af jordkloden

Dagbladet Børsen A/S

2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

Et nyt Finansforbundets Hus – med et godt akustiskreguleret arbejdsmiljø og et energioptimeret indeklima

Finansforbundets Hus, beliggende på Christianshavn i København, er under ombygning og modernisering. Projektets hovedidé er at skabe et åbent og inviterende medlemshus med let adgang til medlemsfunktioner, et forbedret dagligt flow for de ansatte i huset og et energioptimeret indeklima.

Ikon af jordkloden

Finansforbundets Hus

2021-2024

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Kontor & Erhverv

Visualisering, huset set fra forpladsen. Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Et moderne, innovativt og bæredygtigt administrations- og sundhedscenter i Gribskov

Et nyt administrations- og sundhedscenter er på vej i Gribskov. Visionen er et moderne, innovativt og bæredygtigt center, der favner borgerne i kommunen og skaber et trygt og fremtidssikret miljø.

Ikon af jordkloden

Gribskov Kommune

2021-2023

Ikon af en bygning

Nybyggeri

Energieffektivisering

DGNB & Bæredygtighed

Kontor & Erhverv

tag med solceller

Bæredygtighed i almene boligorganisationer

‍Inspirations- og udviklingsforløb for at bistå almene boligorganisationer, i at sikre en strategisk tilgang til det at tænke bæredygtigt i hele organisationen.

Ikon af jordkloden

AlmenNet

2021-2022

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energirenovering

Boliger

Energy Audit

Et nyt energimuseum på et fundament af bæredygtighed og cirkulær tænkning

Et eksisterende energimuseum skal blive til et nyt energimuseum, med fokus på bygningernes bæredygtige og energimæssige ydeevne i hele livscyklussen. Igennem sine bæredygtige og bevidste til- og fravalg i både bygninger, museale fortællinger og drift af museet udvises et socialt ansvar.

Ikon af jordkloden

Energimuseet

2021-

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

Kultur & Idræt

Energieffektivisering

Energirenovering

SeniorBo Struer – lavenergiboliger med fokus på et sundt indeklima

Seniorer i Struer kan nu udleve drømmen om at bo i et bofællesskab. Sunde og bæredygtige seniorboliger, der tilbyder private rammer og muligheder for socialt fællesskab og interaktion med omgivelserne.

Ikon af jordkloden

Struer Kommune

2021

Ikon af en bygning

Boliger

Byudvikling

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Nyt HF & VUC center i Helsingør med kig til Øresund

Det ny HF og VUC i Helsingør er et levende studiemiljø for kursisterne med en attraktiv arbejdsplads for undervisere og administration.

Ikon af jordkloden

HF & VUC Nordsjælland

2020-2022

Ikon af en bygning

Nybyggeri

Energieffektivisering

Uddannelse & Institutioner

100% bæredygtigt feriehus – kortlægning og analyse af danske feriehuses tilstand i forhold til bæredygtighed

Kortlægning og analyse af den generelle tilstand indenfor bæredygtighed i et udsnit af danske feriehuse. Opgaven var udbudt af Feriehusudlejernes Brancheforening i samarbejde med den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme, som en del af det større hovedprojekt ”100% bæredygtigt feriehus”.

Ikon af jordkloden

Feriehusudlejernes Brancheforening

2020-2021

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Boliger

L:Eg – Strategisk Partnerskab

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2020-

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Energirenovering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

FN's verdensmål i REGION MIDTJYLLAND

FN's Verdensmål danner rammen for Region Midtjyllands Regionale Udviklingsstrategi. Derfor har Region Midtjylland efterspurgt en guide til at gøre målene håndgribelige og til at handle på.

Ikon af jordkloden

Region Midtjylland, Regional Udvikling

2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivitet og CO2-reduktion i SMV'er i Region Midtjylland (ECSMV)

SMV'er i Region Midtjylland skal hjælpes til en grønnere omstilling. Det sker gennem et regionalt samarbejde med kommuner og konsulenter, hvor vi blandt andre skal rådgive om grønne forretningsmodeller.

Ikon af jordkloden

Region Midtjylland

2019-2023

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

bygning Tage Hansens Gade

Renovering af Ungdomskulturhuset, Tage Hansens Gade

Ungdomskulturhuset (UKH) har til huse i en af de gamle hospitalsbygninger på Tage Hansens Gade i Aarhus C. UKT er et fristed, hvor unge kan fylde og rode, få ro til tanker og kreativitet, lave kunst, spille musik mv.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2019-2022

Ikon af en bygning

Energirenovering

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Kultur & Idræt

IDEVA – Intelligent databaseret energiledelse i Viborg og Aarhus kommune

IDEVA-projektet har udviklet metoder til mere effektiv energiledelse og dermed øget energieffektivitet i kommunerne via større brug af data. Udviklingsprojektet blev støttet af Energistyrelsen.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune og Viborg Kommune

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

"Vores Mål"-Kampagnen

Danmarks Statistik og partnerskabsgruppen har fastlagt danske indikatorer og etableret en dansk baseline for verdensmålene. Formålet var, at målene skulle udbredes endnu mere og gøres målbare i en dansk kontekst.

Ikon af jordkloden

Danmarks Statistik

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Effect4buildings

Vi har ydet rådgivning om IoT (Internet of Things), dataanalyse og energieffektivitet på projektet.

Ikon af jordkloden

Gate21

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering