Vurdering af potentiale for solceller – Helsingør kommune

Relevant References

relevante referencer

Solceller i Sønderborg Andelsboligforening

Vi har haft ansvaret for bygherrerådgivning, projektledelse, projektering af bygningsmæssige indgreb og solceller samt byggeledelse.

Ikon af jordkloden

2016 - 2017

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Solcelleanlæg for Forsvaret

Vi har stået for det indledende analysearbejde og efterfølgende bygherrerådgivning ifm. udførelse af 5 større terrænplacerede solcelleanlæg på Forsvarets 4 kaserner.

Ikon af jordkloden

2013 - 2014

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

SOLENERGI & BYPLANLÆGNING

Vi har bidraget til øget anvendelse og udnyttelse af solenergi i byplanlægning i Sønderborg og Fredericia.

Ikon af jordkloden

2013 - 2018

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning