Bæredygtighed er vores virksomhed

Vi vil bidrage til en mere bæredygtig verden, hvor energi bliver anvendt på en omkostningseffektiv og miljømæssig ansvarlig måde

DEM A/S er en innovativ og højt specialiseret rådgivende ingeniør- og konsulentvirksomhed inden for energi, bæredygtighed og tekniske installationer. Virksomheden, som er en del af koncernen Danish Management Group, er dannet på baggrund af en fusion mellem det internationalt anerkendte Dansk Energi Management og det innovative og prisvindende søsterselskab Esbensen Rådgivende Ingeniører tilbage i 2015. Fusionen gjorde DEM A/S til en af de førende aktører på området med en udvidet pulje af eksperter og mere end 100 års erfaring tilsammen. DEM har leveret konsulentydelser i mere end 100 lande og har kontoer i Danmark, Bangladesh, Malaysia, Sydafrika og Thailand.

På nationalt plan tilbyder vi ingeniør- og konsulentydelser til udvikling af energieffektive og indeklimavenlige bygninger samt grønne forretningsstrategier og initiativer til virksomheders grønne omstilling. Vores markedsområder dækker bæredygtigt byggeri, bygherrerådgivning, energieffektivisering og strategisk bæredygtighedsrådgivning, hvor vi er specialister i blandt andet integreret energidesign, -ledelse, -optimering og -renovering, indeklima, vedvarende energi, EU-taksonomi, bæredygtighedscertificeringer og grønne strategier med videre.

Internationalt har vi i flere årtier arbejdet med internationale donorer såsom Verdensbanken, EU, FN, Danida og udviklingsbanker, hvor vi bidrager til en bæredygtig omstilling i udviklingslande. I mere end 100 lande har vi leveret konsulentydelser inden for energieffektivitet, vedvarende energi, energilovgivning og regulering, energipolitik, institutionelle reformer, finansiering, overvågning og evaluering.

Verdensmålene er en del af vores DNA

Både nationalt og internationalt leverer vi skræddersyede bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til offentlige og private virksomheder.

FN’s verdensmål og Global Compacts Ti Principper er en integreret del af DEM’s forretningskoncept og arbejdsgang. Vi arbejder målrettet på at skabe helhedsorienterede og energieffektive løsninger med omtanke for både de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter.

DEM’s målrettede arbejde med energi og bæredygtighed har også indbragt firmaet en række priser, bl.a. RENOVER-prisen 2019 for Hotel Herman K i København, og præmieringer af Grøndalsvænget Skole og Kalvebod Fælled Skole for Københavns Kommune.