Bæredygtighed er vores virksomhed

“DEM har altid haft passion for energi og bæredygtighed, med formålet om at bygge en fremtid, hvor energi bliver anvendt på en effektiv og bæredygtig måde, som er til at betale.”

Siden DEM's begyndelse har vi fokuseret på vedvarende energi og energieffektivitet i projekters design, planlægning og implementering. ‍

I flere årtier har vi arbejdet med globale udviklingspartnerskaber med anerkendte institutioner, som EU-kommissionen, Udenrigsministeriet (DANIDA) og FN's udviklingsprogram (UNDP).‍

I juni 2015 fusionerede Dansk Energi Management med Esbensen Rådgivende Ingeniører. Fusionen gjorde Dansk Energi Management & Esbensen til en af de førende aktører på området med en udvidet pulje af eksperter og mere end 100 års erfaring tilsammen. ‍

I 2018 gik vi tilbage til navnet Dansk Energi Management – i daglig tale, det mere mundrette DEM.‍‍

Verdensmålene er en del af vores DNA

Hos DEM er vi specialister i energipolitiske projekter, monitorering og evaluering (OECD-DAC kriterier), fysiske projekter om byudviklingsplaner, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri.

Både nationalt og internationalt leverer vi skræddersyede bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til offentlige og private virksomheder.

Vores arbejde med bæredygtighed og energieffektivitet er tæt knyttet til FN’s verdensmål på området, hvor vi arbejder for at sikre adgang til bæredygtig energi og bæredygtige byer, samtidig med at vi bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og styrke det globale arbejde for bæredygtig udvikling gennem partnerskaber.

Vi arbejder med Verdensmål nr. 7, 11, 13 og 17: