Bæredygtighed er vores virksomhed

"Dybt forankret i vores passion for energieffektive løsninger, stræber vi efter at bidrage til en fremtid hvor energi og bæredygtighed er integreret på en omkostningseffektiv måde."

DEM A/S er en innovativ og højt specialiseret rådgivende ingeniør- og konsulentvirksomhed inden for energi, bæredygtighed og tekniske installationer. Virksomheden erdannet på baggrund af en fusion mellem det internationalt anerkendte Dansk Energi Management og de innovative, prisvindende Esbensen Rådgivende Ingeniører tilbage i 2015. Fusionen gjorde DEM A/S til en af de førende aktører på området med en udvidet pulje af eksperter og mere end 100 års erfaring tilsammen.

På det danske marked tilbyder vi ingeniør- og konsulentydelser inden for bæredygtigt byggeri, bygherrerådgivning, energieffektivisering og strategisk bæredygtighedsrådgivning. Vores ekspertise dækker blandt andet integreret energidesign, -ledelse, -optimering og -renovering, indeklima, vedvarende energi, EU-taksonomi, bæredygtighedscertificeringer og grønne forretningsstrategier med videre.

Internationalt har vi i flere årtier arbejdet med internationale donorer såsom Verdensbanken, EU, FN, Danida og udviklingsbanker, hvor vi bidrager til en bæredygtig omstilling i udviklingslande. I mere end 100 lande har vi leveret konsulentydelser inden for energieffektivitet, vedvarende energi, energilovgivning og regulering, energipolitik, institutionelle reformer, finansiering, overvågning og evaluering.

Verdensmålene er en del af vores DNA

Både nationalt og internationalt leverer vi skræddersyede bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til offentlige og private virksomheder.

FN’s verdensmål og Global Compacts Ti Principper er en integreret del af DEM’s forretningskoncept og arbejdsgang. Med fokus på bæredygtighed i et holistisk omfang arbejder vi målrettet på at skabe helhedsorienterede og energieffektive løsninger med omtanke for både de miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige aspekter.

DEM’s målrettede arbejde med energi og bæredygtighed har også indbragt firmaet en række priser, bl.a. RENOVER-prisen 2019 for Hotel Herman K i København, og præmieringer af Grøndalsvænget skole og Kalvebod Fælled Skole for Københavns Kommune.