Grundlæggelsen af Dansk Energi Management A/S

Siden DEM’s begyndelse har vi fokuseret på vedvarende energi og energieffektivitet i projekters design, planlægning og implementering.

I takt med flere og flere velgennemførte projekter voksede vores viden indenfor energi, ligesom vi fik et større fokus på energibesparelser og større viden om alternativer til nuværende energikilder.

  • I 1986 grundlagde Frantz Longhi DEM
  • I 1992 begyndte vi at beskæftige os med og rådgive indenfor internationale projekter indenfor energipolitik til økonomiministerier i den Baltiske region. Opgaverne blev herefter mere miljø- og energivenlige og inkluderede vedvarende energi, energieffektive løsninger i produktion og bygninger samt omlægning af brændstofforbrug og modernisering af varmeinfrastruktur
  • I 1995 startede udførelsen af monitorerings- og evalueringsopgaver indenfor energi og senere indenfor områderne miljø, landbrug og uddannelse
  • I 1999 fik vi kontorer i Thailand og Malaysia, hvor vi fortsat leverer rådgivningsydelser og teknisk assistance til regeringer. Vi arbejder blandt andet med DANIDA-støttede CDM-projekter (Clean Development Mechanism), som informerer Malaysiske projektledere om reglerne for CO2-reduktioner ifølge UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Opgaverne indebærer energiscreeninger, baseline-studier og projektdesigns

I Danmark har vi en tradition for at yde rådgivning for især Energistyrelsen og adskillige danske kommuner og regioner indenfor energiplanlægning, energiledelse, ESCO og kvalitetssikring.

Vi arbejder internationalt med energiprojekter primært indenfor vedvarende energi, energieffektivitet, efterspørgselsstyring, energi i landdistrikter, energipolitik og energilovgivning.

1991 – Biomasse fjernvarmeværk i Hvidebæk

Grundlæggelsen af Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

  • I 1947 blev Esbensen Rådgivende Ingeniører grundlagt i Sønderborg af ingeniør og lærer ved Håndværkerskolen, Henry Mortensen.
  • I 1960 indtrådte ingeniør Jørgen Esbensen i firmaet, der herefter gik under navnet Mortensen & Esbensen.
  • Henry Mortensen forlod firmaet og gik på pension i 1967 og Jørgen Esbensen videreførte firmaet som et personligt selskab.

Esbensen Rådgivende Ingeniørers kernekompetencer var især Integreret Energidesign og evnen til at gå i dialog og give råd fra begyndelsen af en byggeproces.

I 1974 blev Torben Esbensen projektleder for designet af et “Zero Energy House” til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvilket blev en af de første passive bygninger designet og bygget i Europa.

Zero Energy House blev en inspiration for de efterfølgende årtiers store satsninger indenfor lav-energi bygninger, passivhuse og plus-energi huse. DTU Zero Energy House var især kendt for bygningsdesignet, hvilket Torben Esbensen tre årtier senere blev belønnet for med prisen “Pioneer Award for Passive House Design”.

  • Med erfaringen fra DTU Zero Energy House-projektet, oprettede civilingeniør Torben Esbensen i 1977 en afdeling i København. Afdelingen skulle primært beskæftige sig med energiopgaver – især vedvarende energi.
  • I 1978 overtog Torben Esbensen ledelsen af både afdelingen i København og Sønderborg.
  • I 2006 åbnede Esbensen Rådgivende Ingeniører kontor i Aarhus.

Esbensen Rådgivende Ingeniører har en lang tradition for at levere ydelser indenfor rådgivning og planlægning af miljørigtigt og bæredygtigt energidesign, HVAC, ventilation, belysning og el-forsyning.

1974 – DTU Zero Energy House