vision og værdier

Vores vision

Dybt forankret i vores passion for energieffektive løsninger, stræber vi efter at bidrage til en fremtid hvor energi og bæredygtighed er integreret på en omkostningseffektiv måde.

Vores værdier

Vores værdier er nøje afstemt med FN’s globale bæredygtige udviklingsmål (United Nations Sustainable Development Goals, SDG) og EU’s 2030 og 2050 mål for reducering af udledning af drivhusgasser til mindst 80 % under 1990 niveau inden år 2050.

Sustainable Development Goal 7

Vores motivation til at levere bæredygtige energiløsninger hvor og hvornår der er behov, og derved forbedre energieffektivitet og bidrage til en forhøjet andel af energieffektive kilder på det globale marked

Sustainable Development Goal 11

Vores forpligtelse til at forbedre folks levestandarder og bidrage til udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund

Sustainable Development Goal 13

Vores evne til at være kreative og forandringsparate, bekæmpe klimaforandringer og opfylde kundens ønsker til innovative løsninger

Sustainable Development Goal 17

Vores vilje og lyst til at fremme samarbejde og gensidig tillid indenfor alle vores partnerskaber, og derved opretholde gennemsigtighed og en høj standard for social ansvarlighed og forretningsetik

vores mål

Vi vil i samarbejde med vores kunder og partnere bidrage til at gøre verden mere bæredygtig og miljøvenlig - og vores arbejde gør faktisk allerede en forskel!

‍På lokalt niveau leverer vi ingeniørydelser til udvikling af energieffektive huse og bygninger med et sundt indeklima.‍

På globalt niveau bruger vi energieffektive løsninger til at skabe grundstenen for sund, bæredygtig og miljøvenlig vækst. Det bidrager til at løfte levestandarden for mennesker i udviklingslande og hjælper med at fremme globale partnerskaber for udvikling.

Vi assisterer udviklingslande i udarbejdelse og formulering af energipolitikker samt implementeringen af miljømæssige forbedringer gennem brugen af vedvarende energikilder.‍

For at opnå en bedre udnyttelse af jordens knappe ressourcer, arbejder vi konstant på at udvikle vores innovative rådgivningsmetoder og værktøjer til at forbedre bæredygtigheden hos vores kunder.‍

HVAD GØR VI INTERNT I DEM?

For os er bæredygtighed nøglen til en god og sund forretning. Efter at have identificeret de udviklingsmål, som knytter sig til vores forretningsområder, har vi på en holistisk måde integreret målene i vores forretningskoncept og arbejdsgang.

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport

Se vores seneste CEO Statement: