Mission, vision og værdier

Vores mission

”Vi hjælper offentlige og private virksomheder i udviklingen af mere bæredygtige ejendomme"

Vores vision

"Vi vil bidrage til en mere bæredygtig verden, hvor energi bliver anvendt på en omkostningseffektiv og miljømæssig ansvarlig måde.”

Vores værdier

Vores kerneværdier er tæt knyttet til FN’s globale bæredygtige udviklingsmål, Global Compacts ti principper og EU’s mål om at være klimaneutral inden 2050.

I DEM arbejder vi for en bæredygtig udvikling med primært fokus på bæredygtig energi og reduktion af klimapåvirkninger i samarbejde med respekterede partnerskaber. Vi vægter samarbejde og gennemsigtighed højt indenfor alle vores partnerskaber for at skabe gensidig tillid og opretholde en høj standard for social ansvarlighed og forretningsetik.

Vi ønsker at forbedre kundens levestandard og levere bæredygtige og energieffektive løsninger hvor og hvornår der er behov, og derved bidrage til en forhøjet andel af energieffektive kilder på verdensplan. For at opfylde kundens ønsker og reducere klimapåvirkninger på bedste vis, er det vigtigt for os at være kreative, innovative og omstillingsparate i vores arbejde.

Som en dybt integreret del af vores DNA og forretningskoncept er verdensmålene 7, 11, 13 & 17 vores primære fokusområde, men vi arbejder aktivt med i alt 13 af SDG-målene for at skabe helhedsorienterede løsninger med omtanke for både de miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige aspekter.

Se hvordan vi arbejder med de 13 verdensmål og SDG-paletten i et holistisk omfang i vores seneste bæredygtighedsrapport.

HVAD GØR VI INTERNT I DEM?

Hos DEM er vi bevidste om, hvordan vi bruger jordens ressourcer – og specielt hvordan vi genbruger eller forlænger dem. For at opnå en bedre udnyttelse af jordens knappe ressourcer, arbejder vi konstant på at udvikle vores innovative rådgivningsmetoder og værktøjer til at øge holdbarheden hos vores kunder. Vi sørger altid for at være opdaterede på de nyeste trends og teknologier og være på forkant med markedets behov, så vi kan tilbyde rådgivning af bedste kvalitet.

For os er bæredygtighed nøglen til en god og sund forretning. Vi har i DEM derfor etableret et udvalg for bæredygtig arbejdskultur, der faciliterer en række interne aktiviteter og tiltag med fokus på fysisk og mental sundhed, fleksibilitet, fællesskab og kreativitet.

Vi er hele tiden på sporet efter nye tiltag, der kan styrke vores virksomhed. Læs mere om de forskellige initiativer både internt og eksternt i vores bæredygtighedsrapport.

Se vores seneste CEO Statement: