skolebygning

Projektering af tekniske anlæg

Relevant References

relevante referencer

Energisyn, energiforbrug og besparelsespotentialer – Wihlborgs

Energisyn i store virksomheder er et krav som udspringer af EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) fra 2012, hvor det er foreskrevet, at store virksomheder skal have udført et energisyn hvert fjerde år. Energisynet skal give virksomhederne overblik over deres energiforbrug og besparelsespotentiale.

Ikon af jordkloden

2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Aarhus Hostel – brugeradfærd i kampen mod et reduceret energiforbrug

Energieffektivitet og CO2-besparelser hos Aarhus Hostel med tilskud fra projektet ECSMV. Aarhus Hostel har udfordringer med gæster som glemmer at lukke vinduer, og at rum står opvarmet i længere perioder hvis disse ikke benyttes. Der blev derfor arbejdet med brugeradfærd og varme­systemet.

Ikon af jordkloden

Marts 2022-maj 2022

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Identificering af potentielle energibesparende tiltag

Hos DEM har vi mange års erfaring med at gennemgå og lokalisere potentielle energibesparende tiltag på alle typer ejendomme. Det enkelte projekt skræddersys altid til den pågældende situation og den enkelte bygherres ønsker og ambitioner.

Ikon af jordkloden

Løbende

Ikon af en bygning

Energieffektivisering