Hvad er en EPD?

Published

Slået op:

Sep 11, 2023

Er jeres virksomhed engageret i at reducere sin negative miljømæssige påvirkning, og ønsker I at differentiere jer fra konkurrenter og demonstrere bæredygtig ansvarlighed? Så tag et nærmere kig på EPD'er.

Ved at få udarbejdet en miljømæssig produktdeklaration (EPD)giver det jer mulighed for at opbygge gennemsigtighed omkring jeres produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. Dette styrker ikke kun jeres virksomheds miljømæssige ansvarlighed, men giver også jeres interessenter mulighed for at træffe bæredygtige valg.


Hvorfor skal vi have EPD'er?
Indførelsen af klimakrav i bygningsreglementet har udløst en omfattende bevægelse mod at fremme ansvarlige og miljøvenlige byggerier – hvilket har medført en stigende efterspørgsel på EPD’er. Med de skærpede klimakrav stille sikke kun forventninger om, at virksomheder identificerer og reducerer deres klimaaftryk, men også at virksomheder kan dokumentere miljøpåvirkninger på en troværdig og transparent måde.

 

Hvad er en EPD?
En EPD er et værdifuldt værktøj til at dokumentere og kommunikere et produkts miljømæssige påvirkninger. En EPD bygger på en omfattende analyse af produktets miljøpåvirkninger ved dets fulde livscyklus. Dette gælder udvinding af råmaterialer, forarbejdning, transport, brug, bortskaffelse og eventuel genanvendelse.


Gennem oplysninger om et produkts miljøaspekter, kan en EPD hjælpe dig med at skabe miljømæssig bevidsthed og identificere områder, hvor der er potentiale for forbedringer.

Der findes overordnede to typer EPD’er: produktspecifikke EPD’er og branche EPD’er.

Branche EPD: En branche EPD udarbejdes for en bestemt branche/produkttype baseret på gennemsnitlige værdier. Branche EPD’er har oftest en større miljøpåvirkning end produktspecifikke.

Produkt-specifik EPD: En produktspecifik EPD udarbejdes for et specifikt produkt fra en bestemtproducent. 

 

Hvordan laver man en EPD?

Hos DEM er vi dedikerede til at hjælpe dig med at navigere vejen mod miljømæssig bæredygtighed. Med vores dybtgående ekspertise indenfor livscyklusvurderinger kan vi guide dig gennem processen med udarbejdelse af EPD’er - der sikrer, at dine produkter er klar til at imødekomme kravene framiljøbevidste markeder. 
Vi følger internationale standarder og retningslinjer herunder EN15804 og ISO14025 for at sikre troværdige EPD’er, der er anerkendt på tværs af industrien. EPD’er verificeres desuden af en uafhængig 3. part.

 

Tilskudsordninger

Som SMV kan du gennem SMV:Grøn2.0 søge tilskud til støtte i udvikling af EPD’er. Her får i 50% støtte til vores rådgivning(ved indkøb på 100.000 kr. eller 300.000 kr.) og 25% støtte til indberetningen gennem EPD Danmark. Vi hjælper gerne med ansøgningen til SMV:Grøn 2.0. Læs mere om SMV Grøn 2.0 her