LCA - nye klimakrav i bygningsreglementet 2023

Published

Slået op:

Sep 28, 2023

Byggeindustrien står for ca. 30% af Danmarks samlede CO2-udledning og næsten hele 40% på globalt plan. Derfor er der et stigende fokus på at nedbringe CO2-udledningen i byggebranchen, og d. 1. januar 2023 blev der indført nye krav til bygningers klimaaftryk i det gældende bygningsreglement, BR18.

De nye lovkrav stiller først og fremmest krav til, at der for alt nybyggeri skal udføres en LCA-beregning, der beregner bygningens CO2-udledning fra drift og materialer over bygningens levetid, før der kan gives ibrugtagningstilladelse. For nybyggeri over 1.000 m2 er der allerede indført et krav om en øvre CO₂-grænseværdi på 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravene vil i fremtiden blive strammet og omfatte bygninger under 1000 m2 forventeligt i 2025.

Tidslinje for LCA-krav:

LCA giver jer et overblik over byggeriets potentielle miljøpåvirkning og LCC udvider det økonomiske perspektiv fra udelukkende at fokusere på anskaffelsesomkostninger til at inkludere omkostninger, der opstår under drift og brug af byggeriet. Både LCA & LCC skal være med til at fremme bæredygtigt byggeri og give Danmark en stærk global position inden for området.

I DEM tilbyder vi:

  • Klimaberegning (Livscyklusvurdering, LCA)
  • Totaløkonomiske analyser og beregninger  (LCC)
  • Rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri og CO2-reduktion
  • Yderligere rådgivning i forbindelse med bæredygtighed og certificering
  • EPD'er

Mød vores team

Camilla Damborg - Teknisk rådgiver, energi, bæredygtighed & VVS

Camilla Nees Damborg, bæredygtighedskonsulent og teknisk rådgiver i DEM. Camilla har stor erfaring med LCA-analyser herunder dataindsamling, udarbejdelse af LCA-beregninger (LCAbyg og Real-Time LCA) samt formidling og dokumentation af resultater. Camilla har i flere projekter udarbejdet livscyklusvurderinger i forbindelse med DGNB-certificeringer med fokus på inddragelse af EPD’er. Camilla har desuden erfaring med ESG og cirkulær økonomi, hvor hun bl.a. i forbindelse med en bæredygtig transformation af Tange Energimuseum har udviklet løsninger til håndtering af affald med fokus på genbrug og genanvendelse.

Kontakt Camilla på cda@dem.dk eller 20652665.

Simone Heiberg-Bruhn - Bæredygtighedskonsulent

Simone har tidligere arbejdet hos BUILD (tidl. SBI), hvor hun bidrog til udviklingen af LCA-værktøjet LCAbyg og var involveret i udformningen af lovkrav vedrørende CO2-grænseværdier for byggeri. Simone har været en nøglefigur i udviklingen af Real-Time LCA, hvor hun ledte udviklingen af LCA-beregnings- og brugerfladen i overensstemmelse med EU-standarder og dansk lovgivning. I sit nuværende job deltager Simone bl.a. i LCA-arbejdsgruppen for udviklingen af DGNB-manualen 2025 og er en del af ekspertgruppen for EU-taksonomien. Hendes dybe kendskab til LCA-beregninger og evne til at styre og optimere byggerier i forhold til CO2 er en værdifuld ressource. Ud over hendes rolle som LCA- og taksonomikonsulent har Simone også erfaring med at lede DGNB Nybyg-projekter fra begyndelse til afslutning.

Kontakt Simone på shb@dem.dk eller 22272695.

Udvalgte LCA Referencer:

Læs også: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau (dem.dk)