Derfor bør du DGNB Drift-certificere

Published

Slået op:

May 15, 2023

Ifølge nationale målsætninger og internationale forpligtelser til EU skal Danmark i 2050 være klimaneutral. Det er især en udfordring for bygge- og ejendomsbranchen, da omtrent 20 % af Danmarks nationale CO2-udledning kommer fra energiforbruget i bygninger*.

Effektivisering af bygningsdriften udgør derfor et enormt potentiale, hvis vi skal nå vores klimamål. Dette kræver en målrettet, holistisk, men alligevel bygningsspecifik tilgang. Et af værktøjerne til at effektiviserer bygningsdriften er certificeringen DGNB for bygninger i drift.

Fordele ved DGNB Drift

En DGNB Drift-certificering skaber overblik over ejendommens nuværende bæredygtighedsstadie. Den gør brug af viden og data om bygningen, hvilket gør det muligt at tage de rigtige beslutninger og strukturerer processer for bygningsdriftens grønne omstilling. DGNB Drift-certificeringen er designet som et transformations- og styringsværktøj, der har til formål at understøtte bygningsejere, bygningslejere, forvaltere og andre relevante parter i at udvikle og etablere en bæredygtig ejendomsstrategi. Værktøjet bidrager til at optimere og fremtidssikre eksisterende bygninger blandt andet ved at indarbejde en strategi for CO2-reduktion, energioptimeringer, indeklimaforbedringer samt brugernes oplevelse af bygningen.