Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet

Published

Slået op:

Oct 17, 2023

En nærværende udfordring for hele bygge- og ejendomsbranchen er, at alle bygninger i EU skal være CO2-neutrale i 2050, da omtrent 20 % af Danmarks nationale CO2-udledning kommer fra bygningers energiforbrug. Dette betyder, at vores ejendomme skal være mere energieffektive, ressourceforbruget skal reduceres, og vi skal minimere klima- og miljøpåvirkninger – Det kræver en målrettet, holistisk, men alligevel bygningsspecifik tilgang, og derfor er der god grund til at rette blikket mod en DGNB Drift (BiU)-certificering og de værktøjer, der kan medvirke til mere energieffektive og bæredygtige ejendomme.

Photo: Mikado House, C.W. Obel Ejendomme. Opført i 2010, er et inspirerende og topmoderne flerbruger-kontorhus opført i markant, nutidig arkitektur. Ejendommen ligger i universitetskvarteret i København, sammen med blandt andet DR-Byen, IT-Universitetet og Københavns Universitet Amager.

DGNB Drift-certificering af Mikado House med niveau guld

Indenfor de sidste par år har DEM certificeret flere ejendomme hos nogle af landets største bygherrer. DEM har heriblandt faciliteret og gennemført DGNB Drift-certificering af flerbruger-kontorhuset Mikado House i København for ejendomsinvestoren C.W. Obel Ejendomme.

C.W. Obel Ejendomme oplever en stigende interesse for certificeringsordninger fra både nuværende og kommende lejere. Dette giver gode muligheder for ejendomsinvestoren, der nu med Mikado House har forholdsdokumenteret endnu en ejendom og opnået sin fjerde DGNB-certificering. Teknisk direktør hos C.W. Obel Ejendomme Lasse Smidt udtaler om certificeringen: “Vi er glade for, at Mikado House er blevet tildelt en guldcertificering i kategorien “Building in Use”. Ejendommen har de senere år gennemgået en række optimeringer, så det er glædeligt, at det nu er afspejlet i en certificering.” Certificeringen af Mikado House havde til formål at få udviklet værktøjer til at monitorere og analysere ejendommens samlede klimapåvirkning, herunder et roadmap til at opnå en energieffektiv og CO2 neutral bygningsdrift.

DEM – Dansk Energi Management har under forløbet ageret rådgivere og sparringspartnere for C.W. Obel Ejendomme. Dette fortæller DGNB-Auditor Fredrik Emil Nors fra DEM A/S om forløbet: ”Vi startede med at afholde et kickoff for at etablere kontakt og udvælge kriterier ud fra C.W. Obel Ejendommes egne prioriteter og fokusområder. Herefter udarbejdede vi i fællesskab en specifik handleplan for, hvordan bygningen kunne optimeres både på den korte og den lange bane.”

Når en ejendom skal certificeres, vurderes der på op til 9 forskellige kriterier inden for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed:

Det er muligt at udvælge lige nøjagtig de kriterier, der giver mening for den enkelte ejendom. Mikado House er blandt andet blevet vurderet på energiforbrug, drift- og håndtering samt vedligeholdelse af bygningen. Guld-certificeringen blev tildelt på baggrund af forskellige tiltag, herunder blandt andet et nyt stort solcelleanlæg, ny LED-belysning, optimering af varmeanlægget, brugertilfredshedsundersøgelse og indeklimamålinger.

Læs artiklen 'Mikado House modtager DGNB-guldcertificering' på C.W. Obel Ejendommes website.

C.W. Obel Ejendomme har fremadrettet ambitioner om at fortsætte optimerings- og certificeringsarbejdet på resten af deres flerbruger-kontorhuse.

DEM anbefaler DGNB for bygninger i drift

DGNB for bygninger i drift er designet som et transformations- og styringsværktøj, der har til formål at understøtte bygningsejere, bygningslejere, forvaltere og andre relevante parter i at etablere en bæredygtig ejendomsstrategi.

Værktøjet hjælper med at skabe overblik over ejendommens nuværende situation ved brug af viden og data om bygningen, som gør det muligt at identificere de rigtige beslutninger og strukturere processer vedrørende bygningsdriftens grønne omstilling. Markedsansvarlig Jesper Belling Hemdorff fra DEM A/S udtaler: ”Vores holdning er, at DGNB-Drift værktøjet giver et rigtig godt overblik over bygningers nuværende bæredygtighedsstadie, arbejdsgange og processer relateret til bygningsdriften, og er meget effektivt i arbejdet om at identificere de bedste optimeringspotentialer.” Han forklarer, at der med DGNB-Drift bliver udarbejdet en specifik handleplan og et årshjul, som hjælper bygningsejere med at fordele aktiviteter og ansvar, for at kunne fremtidssikre de bæredygtige initiativer i den individuelle ejendom.

Selve processen begynder med dataindsamling og analyse af bygningens nuværende tilstand, anvendelse og forbrug, som strategien vil tage udgangspunkt i. Herefter udarbejdes handleplanen baseret på databaserede optimeringsmuligheder og relevante målsætninger i driften. Formålet efterfølgende er at etablere, evaluere og gentage processen via re-certificering hvert tredje år, for at skabe løbende optimering og vedligehold.

Når vi kigger på fordelene ved DGNB for bygninger i drift er mulighederne mange. Helt konkret kan værktøjet for eksempel bidrage til at:

• Fremtidssikre eksisterende bygninger

• Skabe bedre struktur og overblik over udviklingen af ejendommen

• Opnå energibesparelser, indeklimaforbedringer og CO2-neutralitet

• Skabe øget bevidsthed om virksomhedens sociale ansvar

• Øge brugertilfredsheden

• Øge virksomhedens konkurrenceevne

• … og meget mere

Herudover giver DGNB Drift samtidigt en fordel i forbindelse med at opnå taksonomi compliance, da meget af dokumentationsarbejdet kan genbruges.

Et meget fleksibelt værktøj

En anerkendt problematik i forhold til den bæredygtige udvikling i eksisterende bygninger er særligt, at alle bygninger er forskellige, så der må tages udgangspunkt i den individuelle bygning, hvilket kan være en kompliceret proces. Dette imødekommer DGNB for bygninger i drift. Jesper Hemdorff Belling fortæller: ”Det er vores erfaring at DGNB Drift er et meget fleksibelt værktøj, som kan tilpasses de enkelte bygninger og samtidig analysere på tværs af bygningsporteføljer.”

Den enkelte virksomhed har dermed ikke kun mulighed for at arbejde på tværs af sin bygningsportefølje – men også at tilpasse værktøjet og arbejde med lige præcis de områder, der giver bedst mening for dem. Derfor er dette værktøj en særlig anbefaling fra DEM.

DEM som DGNB-Auditor

DEM er en rådgivende ingeniør- og konsulentvirksomhed med kerneområder inden for energi, bæredygtighed og indeklima. Virksomheden arbejder til dagligt med bæredygtighedsstrategier, optimering af bygningsdrift, CO2 reduktion og energibesparelser. Vores højtspecialiserede og erfarne DGNB Drift-konsulenter sørger for at gøre den grønne omstilling mere struktureret og håndgribelig for jeres virksomhed.

Kontakt Jesper Hemdorff Belling, Markedsansvarlig, Bæredygtighed og Energieffektivisering for yderligere info på tlf.: + 45 61244291 og mail: jhb@dem.dk.

AARHUS, KØBENHAVN, AALBORG