Medarbejder i teknikrum med rør og teknikbokse

IoT og digitalisering

ENERGISCREENING OG INDEKLIMAMÅLING GIVER STOR GEVINST

Ved I at der kan være stor gevinst ved at få lavet energiscreening og indeklimamåling af jeres virksomhed? Et godt indeklima giver øget arbejdsglæde og velvære, men det hjælper også på koncentration og effektivitet – det er altså en forudsætning for at kunne præstere optimalt.

En digital energiscreening er en effektiv proces, hvor tekniske installationer, energi og indeklima undersøges. Ved en indeklimamåling opsættes IoT sensorer, som bl.a. måler temperatur og luftforurening.  Herfra analyserer vi datamønstre og laver en detaljeret kortlægning af mulige forbedringer, som ved implementering kan sikre jer konkrete energibesparelser og et forbedret indeklima.

STRUKTURERET OG OVERSKUELIG VEJ TIL ENERGIBESPARELSER

Vi har opsat IoT-sensorer i 11 plejecentre hos Kolding Kommune. Resultaterne har været mærkbare og kommunen har opnået store energibesparelser.  

Kundeudtalelse fra Kolding Kommune:

“Samarbejdet med DEM har været rigtigt godt. De har været gode til at orientere os undervejs og de har arbejdet meget struktureret med opgaven. De har været meget grundige og gode til at kommunikere de udfordringer, der er fundet undervejs. Jeg synes, at de har lavet en super god rapport, som er til at forstå og nem at gå til. Den er overskuelig, hvilket var det vigtigste for os. Så vi er meget tilfredse“

Pernille Bech Darbroudi, Energikoordinator hos Kolding Kommune.

Læs hele referencen her

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.