Energieffektiviser med en CO2-neutral strategi

Published

Slået op:

Oct 18, 2023

I 2050 skal Danmark være et CO2-neutralt samfund. Dette pålægger virksomheder og institutioner et ansvar for at kende og reducere deres eget CO2-aftryk, samt arbejde sig mod CO2-neutralitet. Men hvordan bliver din virksomhed CO2-neutral? I denne artikel guider vi dig til, hvordan din virksomhed kan blive CO2-neutral gennem en Net-Zero strategi med fokus på energioptimering og reduktion af klimapåvirkninger.

Med en god Net-Zero strategi og handleplan kan jeres virksomhed skabe et velfungerende miljø internt og gøre virksomheden mere bæredygtig med henblik på ”People, Profit, Planet”. Udover at styre virksomheden i en grønnere retning, som tilfredsstiller både medarbejdere og kunder, så hjælper strategien også med at identificere nye forretningsmuligheder, samt at foregribe ny lovgivning og standarder.

En CO2-neutral strategi fokuserer som udgangspunkt på miljømæssig bæredygtighed, da det er en plan for, hvordan en virksomhed kan blive CO2-neutral. Der kan også inddrages aspekter inden for økonomisk og social bæredygtighed for at skabe et helhedsorienteret perspektiv. På den måde kan strategien skræddersyes efter virksomhedens behov og prioriteter.

For eksempel kan en strategi bidrage med:

❖ Øget opmærksomhed og adfærd i organisationen omkring virksomhedens klimapåvirkning

❖ Specificerede SDG’er og SDG targets der er mest relevante for kerneaktiviteterne i organisationen

❖ SMART-indikatorer der let og ofte kan rapporteres på

❖ Implementering af et system til måling af fremskridt

❖ Kommunikationsmateriale der kan bruges til at nå ud til en bred vifte af interessenter

Fem steps mod Net-Zero (CO2-neutralitet)

Hvis du ønsker at styre din virksomhed i en grønnere retning, er der nogle helt centrale elementer, der kan tages udgangspunkt i.

Data udgør en grundlæggende del af arbejdet, da det giver indblik i de optimeringspotentialer, som kan definere jeres strategi og målsætning. Herefter er det muligt at udarbejde en specifik handleplan baseret på udvalgte potentialer og mål.

Step 1 - Data og analyse

Først undersøges virksomhedens nuværende situation, herunder energiforbrug og CO2-udledning. Her analyseres hvilke energiforsyninger virksomheden anvender, og hvor CO2 belastende disse er på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Der er f.eks. mange fjernvarmeselskaber, der har planer for at reducere deres CO2 aftryk frem mod 2030. Der kigges også ind i, hvilke krav jeres marked og målgruppe stiller til jer. Herudover er det relevant at undersøge fremtidens teknologiske muligheder inden for området, så virksomheden kan være på forkant med samfundets udvikling.

Step 2 - Kortlægning af potentialer

Ud fra disse data er der mulighed for at danne et overblik og kortlægge potentialer. Her skal virksomhedens CO2-udledning og miljøpåvirkning beregnes, hvorpå indsatsområderne synliggøres. Ligeledes kortlægges den økonomiske effekt i potentialerne, og hvilke sidegevinster der er heri. Det kan f.eks. være forbedret driftsøkonomi, indeklima, bruger/lejerønske etc.

Step 3 – Mål & strategi

Når optimeringsmulighederne er identificeret, skal indsatsområderne udvælges. I DEM fremlægger vi typisk forskellige investeringsscenarier og tilhørende ambitionsniveauer, så virksomheden får et bredere beslutningsgrundlag. Det kan f.eks. være differentieret ud fra følgende kriterier: Intern forretning, nutidsværdi, likviditetspåvirkning, CO2 reduktionsbidrag, compliance ift. lovgivning og teknisk efterslæb.

Step 4 – Implementering

I denne fase skal de udvalgte tiltag implementeres. Afhængigt af dataanalysen, mål og prioriteter kunne eksempler på tiltag være:

▪ Solceller

▪ LED-belysning

▪ Konvertering til elbil

▪ Gas- og Oliefyrsudfasning

▪ Ladestandere

▪ Indeklima

▪ Tilskudsmuligheder

Step 5 - Opfølgning

Sidste step indebærer evaluering of effektmåling af indsatsen. Dette foregår løbende og som en årlig rapportering. Strategi og mål kan herefter reguleres efter nye behov.

Klimaregnskabet

For at udvælge de bedste initiativer til reduktion af virksomhedens CO2-udledninger, skal der laves et klimaregnskab og en CO2-kortlægning, som giver et samlet overblik over virksomhedens klimaaftryk.

I den forbindelse kigges der på CO2-udledninger i tre scopes:

Scope 1: Den direkte udledning som virksomheden genererer, f.eks. transport og opvarmning af bygninger

Scope 2: Den indirekte udledning som virksomheden køber, f.eks. el og varme fra forsyningsnettet

Scope 3: Andre indirekte udledninger som virksomheden ikke har kontrol over, men som er et resultat af virksomhedens aktiviteter, f.eks. fra leverandører eller brugere af virksomhedens produkter.

Her handler det i første omgang på at blive CO2-neutral i Scope 1 og 2.

Bliv CO2-neutral

Du er nu klar til at bane vejen for din virksomheds grønne rejse til klimaneutralitet gennem strategiske tiltag inden for energieffektivisering og CO2-reduktion. Husk, at de interne CO2-reduktioner kommer i første række, og CO2-reduktionsbidrag kun er et supplement for at sikre, at virksomheden kommer helt i mål med sin CO2-neutralitet.

Få rådgivning

DEM er blandt landets førende eksperter inden for energieffektivisering og CO2-neutralitet. Vi har mange års erfaring med CO2-regnskaber samt udvikling og implementering af klimaneutrale strategier. Vi har blandt andet hjulpet boligorganisationer, samt nogle af landets største ejendomsporteføljeejere og pensionskasser, med at komme på sporet af en grønnere fremtid.

Ønsker din virksomhed også at tage ansvar for den grønne omstilling, opnå energibesparelser eller få hjælp til at overholde nuværende og kommende lovkrav? Med DEM som jeres rådgiver, hjælper vi jer gennem hele processen, og kan samtidigt vejlede i henhold til bæredygtighedscertificeringer og EU-taksonomiforordning. Vi indsamler, beregner, udvikler og implementerer lige netop den strategi og de tiltag, der passer til jeres behov.

Kontakt Jesper Hemdorff Belling, Markedsansvarlig for Bæredygtighed & Energieffektivisering, på jhb@dem.dk eller 61244291 for yderligere information.

Tag et kig på vores arbejde under Referencer