Verdensmål nr. 12 med ordene responsible consumption and production

Bæredygtigsstrategi

STRATEGIUDVIKLING OG IMPLEMENTERING

En strategi for bæredygtighed kan eksempelvis bruges til at identificere og implementere Verdensmålene i byggeriet og indenfor byggebranchen.

En bæredygtighedsstrategi muliggør et velfungerende miljø internt, hvor din virksomhed kan blive endnu mere bæredygtig med henblik på ”people, profit, planet”.

En bæredygtighedsstrategi giver:

  • Øget opmærksomhed og adfærd i organisationen omkring bæredygtighed
  • Specificerede SDG’er og targets, der er mest relevante for kerneaktiviteterne i organisationen
  • SMART-indikatorer, der let og ofte kan rapporteres på
  • Implementering af et system til måling af fremskridt
  • Kommunikationsmateriale, der kan bruges til at nå ud til en bred vifte af interessenter

Co2-neutralitet

Har din virksomhed drømmer om at bliver CO2-neutral, er en bæredygtighedsstrategi en central del på vejen mod CO2-neutralitet. Heri beskrives initiativer til reduktion af virksomhedens CO2-udledninger.  

Forud herfor skal der laves et klimaregnskab, som giver et overblik over virksomhedens klimaaftryk. Heri beskrives CO2-udledninger i tre scopes:

  • Scope 1: Den direkte udledning som virksomheden genererer, ex. transport og opvarmning af bygninger
  • Scope 2: Den indirekte udledning som virksomheden køber, ex. el og varme fra forsyningsnettet
  • Scope 3: Andre indirekte udledninger som virksomheden ikke har kontrol over, men som er et resultat af virksomhedens aktiviteter, ex. fra leverandører eller brugere af virksomhedens produkter.

Slutteligt skal virksomheden kompensere for CO2-udledninger der ikke kan reduceres. Dette sker gennem CO2-kompensationsprojekter.

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.