Verdensmål nr. 12 med ordene responsible consumption and production

Bæredygtigsstrategi

STRATEGIUDVIKLING OG IMPLEMENTERING

En strategi for bæredygtighed kan eksempelvis bruges til at identificere og implementere Verdensmålene i byggeriet og indenfor byggebranchen.

En bæredygtighedsstrategi muliggør et velfungerende miljø internt, hvor din virksomhed kan blive endnu mere bæredygtig med henblik på ”people, profit, planet”.

En bæredygtighedsstrategi giver:

  • Øget opmærksomhed og adfærd i organisationen omkring bæredygtighed
  • Specificerede SDG’er og targets, der er mest relevante for kerneaktiviteterne i organisationen
  • SMART-indikatorer, der let og ofte kan rapporteres på
  • Implementering af et system til måling af fremskridt
  • Kommunikationsmateriale, der kan bruges til at nå ud til en bred vifte af interessenter

Læs vores cases - tag for eksempel et kig på Boligorganisationen BoVendia

Læs om dine muligheder for at søge tilskud: Tilskudsordninger

CSRDDD - DUE DILIGENCE FOR BÆREDYGTIGHED

CSDDD (Corporate Sustainablity Due Diligence Directive) indebærer, at større virksomheder skal forpligte sig til at udføre due diligence-processer for at undgå at medvirke til bl.a. miljøskader og brud på menneskerettigheder.

Due diligence-processen tager udgangspunkt i internationale retningslinjer fra OECD og FN og består af seks trin, som understøtter virksomheder i at identificere, forebygge og begrænse deres negative påvirkninger på menneskerettigheder og miljø i globale værdikæder. Som følge heraf skal virksomheder forberede sig på at imødekomme nye lovkrav, der kræver aktiv håndtering af risici, ikke kun inden for deres egen organisation, men også deres leverandører.

Det forventes at store virksomheder omfattes først, men det kommer også til at påvirke SMV'er gennem virksomhedernes værdikæder. Det er derfor en god idé, at du allerede nu forbereder dig og igangsætter arbejdet med due diligence for bæredygtighed.

Lad DEM hjælpe jer med at blive forberedt på direktivet og igangsætte arbejdet med de 6 trin. Vi kan f.eks. være behjælpelige med udarbejdelse af risikovurderinger og handlingsplaner.

Co2-neutralitet

Har din virksomhed en drøm om at bliver CO2-neutral, er en bæredygtighedsstrategi en central del på vejen mod CO2-neutralitet. Heri beskrives initiativer til reduktion af virksomhedens CO2-udledninger.  

For at udvælge de bedste initiativer til reduktion af virksomhedens CO2-udledninger, skal der laves et klimaregnskab og en CO2-kortlægning, som giver et samlet overblik over virksomhedens klimaaftryk.

I den forbindelse kigges der på CO2-udledninger i tre scopes:

Scope 1: Den direkte udledning som virksomheden genererer, f.eks. transport og opvarmning af bygninger

Scope 2: Den indirekte udledning som virksomheden køber, f.eks. el og varme fra forsyningsnettet

Scope 3: Andre indirekte udledninger som virksomheden ikke har kontrol over, men som er et resultat af virksomhedens aktiviteter, f.eks. fra leverandører eller brugere af virksomhedens produkter.

Vil du vide mere?

Læs vores artikel, der guider dig til, hvordan din virksomhed kan blive CO2-neutral gennem en Net-Zero strategi med fokus på databaseret energioptimering og reduktion af klimapåvirkninger: Energieffektiviser med en CO2-neutral strategi (dem.dk)

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.