Mønter med sand og en lille grøn stikling ovenpå

Tilskudsordninger

Grønne forretningsplaner

Skab merværdi ved at gøre jeres virksomhedsstrategi mere bæredygtig!

Efterspørgslen på grønne forretningsplaner og -modeller stiger i takt med, at der stilles større krav til bæredygtighed og både kunder og samfund forventer bæredygtige løsninger. Der er flere formål og fordele ved at implementere grønne forretningsplaner, for eksempel nye forretningsmuligheder, et stærkere brand og en mærkbar konkurrencefordel, samtidig med at I fremtidssikrer jeres virksomhed.

Vi tilbyder:

  • Rådgivning om idéer til innovative og grønne forretningsmodeller
  • Hjælp til fastlægning og planlægning af projekt
  • Hjælp til ansøgning om støtte

Læs mere om bæredygtighedsstrategier

Puljer for SMV

For at få støtte til en grøn forretningsmodel er der nogle krav, som I skal opfylde som virksomhed. Vi er godkendte konsulenter på en bred vifte af puljer, som kan støtte jeres bæredygtige tiltag.

Vi tilbyder blandt rådgivning inden for:

Læs her vores flyers om SMV:Grøn 2.0 og CO2-puljen

Læs en af vores tidligere SMV:Grøn cases: Boligorganisationen BoVendia: Tilskud til en bæredygtighedsstrategi via SMV:Grøn

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvilke støttepuljer vi kan hjælpe jer med.

Bygnings- og erhvervspuljer

Energistyrelsen giver jer mulighed for at søge tilskud til projekter, som bidrager til reducering af energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

Erhvervspuljen giver hjælp til grøn omstilling i virksomheder, hvor puljen dækker op til op til 50 % af omkostningerne.  Alle privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder kan søge tilskud.

Læs mere om puljerne ved Energistyrelsen

Kommuner og regioner

I kan få tilskud til energiforbedrings- og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger.

Energiforbedringsprojekter kan for eksempel være udskiftning af facadevinduer eller af olie- eller gasfyr til mere bæredygtige løsninger. Digitaliseringsprojekter skal optimere bygningens energiforbrug, såsom databaseret energiledelse, opsætning af udstyr til målinger eller DGNB BIU.  

Byfornyelsespuljen i Københavns Kommune giver støtte til mindre renoveringer der kan gøre din almene eller private etageboligejendom mere energieffektiv. Ejendommen skal ligge inden for en områdefornyelse eller et af de områder som Københavns Kommune har udpeget som udsatte byområder.

Lad os rådgive og assistere jer gennem en proces, som ellers kan være kompleks og hvor ansøgningsfristerne er korte.

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.