Hånd med jord og en lille grøn plante i på grøn baggrund

Energi- og miljøledelse

Energiledelse

Energiledelse minimerer jeres energiforbrug og -omkostninger i den daglige drift. Vi tilbyder innovative løsninger, som sætter fokus på bæredygtighed og bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Systematiske energiscreeninger er en del af energiledelse, og her identificerer vi ofte besparelser på op til 50% af de årlige energiomkostninger. Med energiledelsesrutiner og god adfærd i hverdagen, sikres der typisk 10% besparelser oven i. Det giver dermed rigtig god mening for jer at implementere energiledelse – det er en investering i både miljøet og jeres bundlinje.

Vi rådgiver og udvikler energiledelsessystemer for private og offentlige virksomheder af alle størrelser, både i ind- og udland.

Læs vores flyer om Energiledelse her

Se vores tidligere projekter med energiledelse under vores Referencer

Læs om vores ydelser inden for Bæredygtighed

Miljøledelse

Miljøledelse sætter miljøarbejde i system og dokumenterer, at man håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde, som lever op til den gældende lovgivning. Miljøledelse giver jer bedre styring af og færre udgifter til forbrug af energi og råvarer, samt til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter.  

Med EMAS eller ISO 14001 blåstemples jeres miljøarbejde, hvilket bidrager positivt til jeres omdømme samtidig med at det har nogle praktiske og økonomiske fordele. Læs mere om miljøledelse hos Miljøstyrelsen.

Hos DEM får I den bedste rådgivning, som sikrer at I er klar til at opnå en miljøledelsescertificering.

Se vores tidligere projekter med energiledelse under vores Referencer

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.