SKAB MERVÆRDI MED ENERGILEDELSE

Published

Slået op:

Jan 18, 2024

Energiledelse er det organisatoriske og ledelsesmæssige værktøj, der kan sikre effektiv prioritering, koordinering og implementering af energibesparelses tiltag og energirigtig drift af bygninger.

Energiledelsen bygger på organisationens nuværende fundament for styring og drift af energiforbrug, og skaber en målrettet platform for opnåelse af de ønskede energibesparelser og -mål, organisationen sætter sig, og som skal fastholdes. Energiledelse supplerer de tekniske investeringer med de ikke-tekniske initiativer. Der anbefales en såkaldt ”top down – bottom up” tilgang, hvor de overordnede målsætninger, prioriteringer og ressourcefordelinger udmeldes fra organisationen, men hvor data, inspiration og ideer også kommer fra de energiansvarlige, driftspersonale, håndværkere og brugere, der til dagligt færdes i de enkelte ejendomme.

ET EFFEKTIVT ENERGILEDELSESSYSTEM ER EN RIGTIG GOD FORRETNING

• Energi- og ressourceforbruget reduceres væsentligt = øgede midler til andre investeringer

• Effektiviserede arbejdsgange

• Optimeret overblik over energi- og ressourceforbruget gennem bedre brug af energiovervågningssystemerne

• Viden om energi forsvinder ikke ud af organisationen, hvis energimedarbejdere forlader jobbet

• En grønnere profil = højere markedsføringsværdi

• Medarbejdernes engagement styrkes

• Energiledelse = Ingen ubehagelige ekstraregninger og udnyttelse af ellers oversete muligheder!

• Med et energiledelsessystem fritages organisationen fra det lovpligtige energisyn

Kontakt Jesper Hemdorff Belling på jhb@dem.dk eller 61244291. Jesper er markedsansvarlig indenfor markedsområderne energieffektivisering og bæredygtighed i DEM.

Læs mere om energiledelse her