Hvad er ESG?

Published

Slået op:

Nov 17, 2023

ESG står for Environmental, Social, and Governance, og det refererer til tre vigtige faktorer, som investorer og virksomheder tager ibetragtning for at vurdere en virksomheds økonomiske og bæredygtige præstationer:

  • Environmental (Miljømæssige): Dette områdefokuserer på virksomhedens påvirkning på miljøet og dens bestræbelser på at mindske negative effekter og fremme bæredygtighed. Dette kan omfatte aspekter som klimaforandringer, energiforbrug, affaldshåndtering, vandforvaltning og beskyttelse af økosystemer.
  • Social (Sociale): Dette område omfatter forhold, der vedrører mennesker og samfund, herunder med arbejderrettigheder, arbejdsforhold, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, mangfoldighed og inklusion, forsyningskædeansvar og samfundsengagement.
  • Governance (Ledelse): Governance drejer sig om den måde, en virksomhed styres på, og hvordan den træffer beslutninger. Dette omfatter emner som bestyrelsesstruktur, ledelsespraksis, etik og integritet, revision og kontrol samt incitamenter for ledere og medarbejdere.

ESG-kriterier anvendes i dag som en måde for investorer at vurdere, hvilke virksomheder der tager ansvarlighed for deres påvirkning på samfundet og miljøet, ud over at fokusere på rent finansielle mål. Investorer bruger ESG-faktorer til at træffe investeringsbeslutninger, og virksomheder arbejder på at forbedre deres ESG-præstationer for at tiltrække investorer, fremme bæredygtighed og opfylde sociale og miljømæssige mål.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's verdensmål, officielt kendt som De Forenede Nationers Bæredygtighedsudviklingsmål (Sustainable Development Goals - SDGs), er en global dagsorden, der blev vedtaget af FN-medlemslande i september 2015.

Verdensmålene omfatter 17 mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene strækker sig frem til 2030 og har til formål at styre os mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet.

Virksomheder over hele verden engagerer sig i FN's verdensmål for at drage fordel af de langsigtede gevinster ved at mindske risici i forhold til klimaændringer, energiforbrug, mangfoldighed og arbejdsforhold.


Sammenhæng mellem ESG-kriterier og FN's verdensmål

ESG og FN's verdensmål er tæt sammenknyttet, da virksomheder, der integrerer ESG-kriterier i deres forretningsstrategi, kan bidrage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling, som FN har fastlagt.

Miljømæssige (Environmental) ESG-faktorer er relateret til mål som:

  • Mål 7: "Bæredygtig energi", mål 14: "Livet i havet", mål 13: "Klimaindsats". Virksomheder, der tager hensyn til miljømæssige ESG-kriterier, bidrager til at reducere deres miljøpåvirkning og fremme bæredygtige praksisser.

Sociale (Social) ESG-faktorer er relateret til mål som:

  • Mål 3: "Sundhed og trivsel", mål: 4 "Kvalitetsuddannelse", mål 5: "Lighed mellem kønnene" og mål: 8 "Arbejde og økonomisk vækst". Virksomheder, der tager hensyn til sociale ESG-kriterier, bidrager til at fremme sociale fremskridt og øge livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Ledelsesmæssige (Governance) ESG-faktorer er relateret til mål som:

  • Mål 16: "Fred, retfærdighed og stærke institutioner" og mål 17: "Partnerskab for handling". Virksomheder, der følger gode ledelsespraksisser og opretholder høj etisk standard, hjælper med at skabe stabilitet og fremme samarbejde og partnerskaber på globalt plan.

Læs også: Hvad er CSRD?

Læs mere om vores rådgivning inden for ESG og FN’s verdensmål eller kontakt Markedsansvarlig Jesper Belling direkte på: 61244291 eller jhb@dem.dk

Du kan også læse vores egen bæredygtighedsrapport her