Ingen undslipper taksonomikravene: Se hvordan du kommer i gang

Published

Slået op:

Mar 10, 2023

I 2023 er EU’s taksonomi forordning trådt i kraft for større børsnoterede virksomheder. De skal nu rapportere, hvor stor en del af deres aktiviteter, der lever op til EU taksonomiens bæredygtighedskriterier. Men hvilken betydning har taksonomien for byggeriet, og hvilken relevans har den for virksomheder, der ikke er omfattet af den i dag?

EU-taksonomien opsætter en række kriterier for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan karakteriseres som værende bæredygtige og stiller krav om årlig bæredygtighedsrapportering. Systemets formål er at lede investeringer og kapitalflow over i bæredygtige løsninger samt at skabe gennemsigtighed og en fælles forståelse for bæredygtig udvikling. På nuværende tidspunkt omfatter EU’s taksonomi alle børsnoterede virksomheder samt virksomheder med over 500 ansatte, men den påvirker også virksomheder, som ikke er omfattet i dag.

Det skyldes, at de omfattede virksomheder vil efterspørge bæredygtige produkter og services fra underleverandører i deres forsyningskæder.

Dernæst vil EU gradvist udvide kredsen af omfattede virksomheder samt stramme de fastlagte krav. Vores forventning er, at bygningerne på sigt skal performe inden for alle seks miljømål samt på de sociale områder, og kravene vil gælde alle aktører – ikke kun de store virksomheder.

Derfor anbefaler vi i Dansk Energi Management (DEM), at alle aktører inden for byggeriet kommer i gang så hurtigt som muligt.


Hvornår er en bygning bæredygtig ifølge EU?

En økonomisk aktivitet skal opfylde de følgende tre hovedkrav for at være klassificeret som bæredygtig:

1. Aktiviteten bidrager til en eller flere af seks definerede miljømål.

2. Aktiviteten skader ikke nogen af de fem øvrige miljømål, kaldet ’Do No Significant Harm’.

3. Aktiviteten udføres i overensstemmelse med sociale minimumsgarantier.

Læs hele vores artikel om taksonomikravene på Ingeniøren her: Ingen undslipper taksonomikravene: Se hvordan du kommer i gang | PRO