Byudvikling

Energiforsyning og kilder

Mangler I fleksibel og helhedsorienteret rådgivning og projektering om energiforsyning?

Her tilbydes I forskellige typer af energiforsyningsstrategier inden for byggeri og nye byområder – fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer. Baseret på jeres behov, undersøger vi hvad der økonomisk, forsynings- og sikkerhedsmæssigt er optimalt både nu og i fremtiden.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Konceptuel rådgivning
 • Detaljeret rådgivning
 • Projektering af valgte løsninger

IED

Formålet med IED er at minimere energibehovet i jeres byggeri. I den forbindelse udfører vi også totaløkonomiske beregninger for optimering af bygningsdele og tekniske løsninger, som omfatter anlægsinvesteringer og forventede driftsudgifter, i forhold til den ønskede energiklasse.

DEM har det sidste årti været med til at udarbejde bæredygtige og Co2-neutrale udviklingsplaner for nye bydele. Vores ambition er at sikre det lavest mulige energiforbrug og at dække en væsentlig del af forbruget med vedvarende energikilder.

Vi udvikler helhedsløsninger, der kombinerer:

 • Arkitektur
 • Indeklima
 • Lavenergidesign
 • Bæredygtighed

Lavenergibyggeri

Vidste du, at bygningers elforbrug udgør 40% af Danmarks samlede energiforbrug? Dette kan naturligvis afhjælpes ved at reducere forbruget i eksisterende og nye bygninger og det vil vi gerne hjælpe med.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Idé-/projektudvikling af strategier for energi, indeklima og bæredygtighed
 • Projektering og tilsyn af indeklima, VVS og ventilation, el, belysning og energi, inklusive energiberegninger iht. ønsket energiklasse
 • Måling og dokumentation
 • Lysdesign for optimering af både dagslys og kunstlys

DGNB-certificering

Denne certificeringsordning bruges som et bevis på, at I lever op til de bæredygtige krav. En anerkendelse af et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.  

DGNB er en helhedstankegang, hvor der ses på levetidsbetragtningerne for byggematerialerne, brugerne af bygningen og det økonomiske i projektet.

Alle valg og processer i byggeprojektet skal redegøres inden byggeriet påbegyndes og dokumenteres af en DGNB-konsulent, der vil give point ud fra dokumentationerne. Ud fra den samlede pointscore ved afslutning får byggeriet enten sølv, guld eller platin-certificering.

Certificeringen gives, hvis forbrug og beskaffenhed i forbindelse med byggeriet kan fremvises og stemmer overens med krav og kvalitet.

relevante referencer

Case studies

No items found.
No items found.