Grøndalsvængets Skole er nomineret til Publikumsprisen for smukt byggeri

Published

Slået op:

Apr 2, 2020

Begrebet ”smukt” er sjældent noget man som installationsingeniører får en del af æren for. I dette tilfælde tør vi dog godt sige, at de mange velfungerende, men skjulte tekniske løsninger, kan tåle at få dette mærkat på sig. F.eks. skjuler fodboldbanen en faskine, der forsinker 150.000 liter tagvand fra de nye bygninger og fra overfladebelægningen.

Udover opførelsen af to helt nye bygninger til hhv. indskoling/KKFO samt til idræt og musik, blev der lavet en totalrenovering af den eksisterende hovedbygning fra 1923, samt opførelse af et helt nyt udeareal med en stor åben skolegård og nye parkeringsområder.

Opgaven blev udført i hovedentreprise, og DEM stod for projektering og fagtilsyn med fagene VVS, Ventilation, Kloak, El, CTS og Energi. Se vores reference på projektet her.

At det æstetiske udtryk er et gennemgående tema, ses også i ventilationsindtagene, som er smukt indarbejdet som et mønster i murværket på de nye bygningers gavle.

De gamle aftræksskorstene på hovedbygningen var pga. det bevaringsværdige facadeudtryk ikke mulige at fjerne, men nu bruges de i stedet som afkast og indtag til de nye, energieffektive ventilationsanlæg.

Solcellerne på taget af idrætsbygningen er ikke synlige fra gadeplan, men er placeret og opstrenget, så de udnytter sollyset optimalt ift. skygger fra tagfladerne.

Ligeledes har vores projektering bidraget til en flytning af en eksisterende transformatorstation, der tidligere var placeret lige hvor indskolingsbygningen præsenterer sig mod omgivelserne.

Vi er meget stolte af projektet og nomineringen. Gå selv ind og se de nominerede projekter – og så håber vi naturligvis, at du vil give Grøndalsvænget skole din stemme.

Du kan stemme på din favorit her, i perioden 1.-27. april 2020

Grøndalsvængets skole