GRØNDALSVÆNGETS SKOLE – KAPACITETSUDVIDELSE OG HELHEDSRENOVERING I ÉT

Kunde: Københavns Ejendomme
Periode: 2016 - 2018
Samarbejdspartner: JJW, Schul Landskabsarkitekter, Jørgen Nielsen og Jakon A/S (Hovedentreprenør)
Areal: 4.400 m2 nybyg / 5.100 m2 renovering
Egne ydelser: Projektering, projektopfølgning og fagtilsyn af installationer og energi
Sammen med Jørgen Nielsen har vi haft ansvaret for ingeniørrådgivning og fagtilsyn vedr. kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Grøndalsvængets Skole. Den snart 100 år gamle skole ligger i Københavns Nordvest-kvarter. Vi var under projektet ansvarlige for projektering af el, CTS, VVS, ventilation, kloak og energi og varetog endvidere fagtilsyn på alle installationsfag. Tag- og overfladevand fra skolegård og bygninger ledes til et 163 m3 stort nedsivning- og forsinkelsesbassin, som er placeret umiddelbart under skolens kunstgræsbane og anvendes dermed også til at tørholde denne. Ved store regnhændelser når faskinen er fyldt og vandet tilstrømmer bassinet hurtigere end det kan løbe fra, vil der ske opstuvning på kunstgræsbanen. Skolen er en 3-sporet skole, der har fået to nye bygninger – en indskolingsbygning, der er sammenbygget med den eksisterende bygning samt en ny idrætsbygning. Total set en tilføjelse af bygningsmassen med omkring 4.400 m2. Den eksisterende, bevaringsværdige bygning på omkring 5.100 m2 er renoveret med ny indretning og en klar forbedring af indeklimaet, primært via ny ventilation samt en opgradering af klimaskærmen (nye vinduer og tag). Både renovering og nybyg blev udført med et stort fokus på bæredygtighed. De to nye bygninger stod færdige til elevernes indrykning i januar 2018. Renoveringen af hovedbygningen foregik i etaper, mens bygningen var delvist i brug fra sommeren 2017. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører. Byggefasen var nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen var i drift under udførelsen.