Vores årlige bæredygtighedsrapport er nu blevet trykt!

Published

Slået op:

Apr 16, 2021

Det er vores femte rapport siden vedtagelsen af verdensmålene i 2015, og det har virkelig været en rejse – hvor er der sket meget på den bæredygtige bane i de fem år!

I 2015 deltog vi i FN's topmøde om bæredygtig udvikling i New York. Det var begyndelsen på vores forpligtelse til at arbejde med målene. I 2016 blev vi medlem af UN Global Compact og vi identificerede de fire Verdensmål samt 30 indikatorer, som relaterer sig til vores markedsområder som rådgivende ingeniør- og konsulentfirma.

Vi måler dermed hårde fakta - dvs. reel ”impact” af alle vores projekter, og opfylder dermed hovedsigtet med Verdensmålene – at kunne sætte data på arbejdet med målene.

I starten af 2017 udgav vi så vores første COP rapport – vores bæredygtighedsrapport – om det forgangne rapporteringsår, hvor vi, som nu, fokuserede på vores fremskridt mod mere bæredygtighed.

Det er glædeligt at se flere og flere virksomheder tage målene til sig i en gentænkning af strategier og forretningsplaner. Vi er selv så heldige at være med i processen hos mange af disse virksomheder som rådgiver og sparringspartner.

Se vores rapport her.

Eller på vores profil hos UN Global Compact her