Vi søger virksomheder, der ønsker at reducere elforbruget

Published

Slået op:

Feb 25, 2021

Sammen med Flexmeter søger vi virksomheder til et gratis skræddersyet testforløb, der skal hjælpe virksomhederne med at reducere deres elforbrug.

Industrien i Danmark står for 13% af landets energiforbrug og ca. halvdelen af dét, er elforbrug.

Det har vi, i Dansk Energi Management og i Flexmeter, sat os for at gøre noget ved, og vi er lige nu ved at udvikle et koncept, som kan sætte fingeren præcist på alle de lavthængende frugter, der er for at reducere elforbruget i industrien.

Det nye koncept er baseret på et succesfuldt koncept udviklet til en anden branche, og med støtte fra Elforsk, tilpasses konceptet til plastbranchen.

Plastbranchen er blandt andet udvalgt, fordi der i denne branche er stort fokus på bæredygtighed. Konceptet tager udgangspunkt i en skræddersyet måling af elforbruget, som sammenlignes med data fra produktionen.

Baseret på en detaljeret viden sættes der ind med forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner og resultatet, i form af kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, kan aflæses prompte efterfølgende.

Læs mere om projektet hos Plastindustrien.

Et lille bjerg af udtjent fiskegarn på en regnfuld dag