Tillykke Danmark med vores nye handleplan for at opnå verdensmålene!

Published

Slået op:

Jun 30, 2021

Baggrunden for Regeringens nye handleplan er projektet ”Vores Mål” som DEM var konsulent på i partnerskab med Deloitte Danmark, Sweco, Kraka Advisory, Geelmuyden Kiese Danmark, Roskilde University og Aalborg University. Vi bistod Danmarks Statistik og 2030-Panelet i processen med at udarbejde indikatorer – 197 danske målepunkter, som blev samlet i rapporten ”Gør Verdensmål til Vores Mål”. Med den nu offentliggjorte handleplan kan vi se Danmark rykke tættere på målet om mere bæredygtighed.

For eksempel på Verdensmål 13 om klima har DEM bl.a. været med til at lave grundlaget for, at den danske regering vil indtænke fremskrivningen af vores drivhusgas-udslip og ikke blot den aktuelle udledning, når vi måler vores klimaindsats.

Verdensmål 17 om partnerskaber har DEM bl.a. været med til at lave grundlaget for, at den danske regering nu også vil opgøre, hvor stor en del af de statslige udviklingslån, der går til aktiviteter i de fattigste af udviklingslandene, og ikke kun hvor meget udviklingsbistand, der går til disse lande.

Det kan virke som små detaljer, men det kan få stor betydning, og vi er stolte af at have været med til det grundige forarbejde for hvordan Danmark definerer sine bidrag til opnåelse af verdensmålene.

Se handleplanen her

Grafisk kort over Danmark med Verdensmålene inden i