Tilbud til Verdensbanken

Published

Slået op:

May 19, 2021

DEM har for nyligt indsendt et tilbud til Verdensbanken om udarbejdelse af en publikation om Zero Carbon Buildings. DEM stiller med et team af eksperter som blandt andet inkluderer specialister og forskere fra World Resource Institute (WRI).

Vi har lavet et tilbud hvor vi foreslår at koble verdensmålene – SDG’erne, til konceptet for en bygning der i hele sin levetid har et CO2 aftryk der er lig med NUL.

Under det sidste arbejdsmøde med WRI blev én af deres ansatte så begejstret for tilbuddet og et forhåbentlig snarligt samarbejde med DEM, at han lige tilføjede en lille fanfare! Vi håber Verdensbanken bliver lige så begejstrede :-)