Nybyggeri – vi er prækvalificeret på tre projekter

Published

Slået op:

Aug 17, 2020

Vi kan lige nu glæde os over at være blevet prækvalificeret på tre spændende projekter indenfor nybyggeri.

Læs om projekterne her:

Nyt Administrations- og Sundhedshus i Gribskov (Totalentreprise sammen med Hoffmann,  Vilhelm Lauritzen arkitekter, AB Clausen, STED)

Gribskov Kommune udbyder i totalentreprise byggeriet af et administrations- og sundhedsfagligt hus. Administrationen indeholder 220 kontorarbejdspladser samt fælles funktioner for borgere og medarbejdere. Det sundhedsfaglige hus indeholder tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemme- og sygepleje. Visionen er et moderne, innovativt og bæredygtigt hus, der fremstår æstetisk og funktionelt. Huset skal være borgernes hus med et imødekommende miljø, hvor kommunens arbejde og funktioner er synlige. Det akustiske og atmosfæriske indeklima er vægtet højt i hele projektet.

Partnerskabsaftale om modulbyggeri til AAB (Partnerskabsaftale sammen med BM Byggeindustri, Adserballe Knudsen, Vandkunsten, Vognsen)

AAB har besluttet at udbyde en partnerskabsaftale (rammeaftale), der skal danne grundlag for et fireårigt samarbejde med en totalentreprenør om planlægning, projektering og levering af modulbyggeri i træ. Formålet med partnerskabsaftalen er at muliggøre, at AAB kan agere hurtigt og agilt, når der indbydes til samarbejde med kommuner og institutionelle investorer om opførelse af alment byggeri, samt når AAB i øvrigt har ønske om opførelse af modulbyggeri på egne grunde.

Ny Søndervang – kombineret plejecenter & botilbud (Bygherrerådgivning sammen med EMCON)

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre et nyt kombineret alment plejecenter og botilbud, kaldet Ny Søndervang. Ny Søndervang, der skal være klar til indflytning i 2025, skal i en fleksibel løsning rumme 129 plejeboliger fordelt på 105 boliger til plejecentret, og 24 boliger til botilbuddet hvoraf 8 eventuelt skal etableres som en særlig skærmet enhed. Etablering af plejecentret tager udgangspunkt i Masterplan for modernisering af plejeboliger og botilbuddet i Den sociale masterplan. Målgruppen for plejecentret er ældre borgere, der vurderes at have enten svære eller totale fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser, og målgruppen for botilbuddet er geronto-udviklingshæmning/geronto-psykiatri.