Harrestrup Å Skole – DGNB-Guld og LCA 🎇

Published

Slået op:

Jan 16, 2024

Vi er i fuld gang med byggeprogrammet på dette vigtige og spændende projekt, der skal øge kapaciteten i Valby med fem ekstra skolespor.

Gennem en ny skolestruktur vil Københavns Kommune skabe den nye Harrestrup Å Skole, som vi vil beskæftige os med de næste år. Her skal to eksisterende skoler, Lykkebo og Kirsebærhave, om- og tilbygges til basisafdelinger for elever i 0-5. klasse med i alt 11 spor med tilhørende fritidsordning og -klub, mens en ny afdeling på Torveporten bliver udskoling for 6-9. klasse med 10 spor med tilhørerende junior- og ungdomsklub.

Lykkebo og Kirsebærhaven vil være i drift under byggeriet, hvorfor planlægningen særligt skal tage hensyn til skolens drift og kapacitet under udførelsen. Som et centralt element i projektet vil vi allerede fra projektets start arbejde med en holistisk tilgang til bæredygtighed, der både fokuserer på det sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiv. 🌎🏫

I samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, NIRAS & BOGL vil vi udvikle Harrestrup Å Skole, så projektet som minimum vil kunne certificeres til DGNB-guld niveau, ligesom vi vil tilstræbe at opnå DGNB-Diamant i f. t. byggeriets arkitektoniske kvalitet. Vi glæder os til videre samarbejde og et spændende projekt!

Egne ydelser:

Rådgivning vedr. tekniske installationer, indeklima, energidesign, commissioning, LCA samt bæredygtighedsledelse i forbindelse med udarbejdelse af ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag inkl. udbud i totalentreprisen og efterfølgende teknisk bygherrerådgivning.

Et afgørende værktøj i vores strategi for projektet til at nedbringe klimapåvirkningen er implementeringen af livscyklusanalyser (LCA) i projektets tidlige faser. De indledende LCA-analyser fungerer som vores guide og giver vores projektteam et omfattende overblik over de miljømæssige påvirkninger i projektet. Gennem en detaljeret hotspot-analyse identificerer vi bl.a. de konstruktionsprincipper, der bidrager mest til CO2-udledningen.

Dette danner grundlag for udviklingen af en strategi til at reducere CO2-udledningen, herunder øget brug af biogene materialer, optimering af konstruktioner og lignende. Dette solide grundlag sikrer, at vores beslutninger er velinformerede og at de implementerede strategier ikke blot opfylder, men overgår vores mål om at reducere den samlede klimapåvirkning af vores projekt.

Læs hele referencen her

Visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter