Handlingens årti

Published

Slået op:

Jun 30, 2021

”Vi er trådt ind i handlingens årti, hvor vi skal indfri FN’s verdensmål… Vores handlinger i dag afgør, om vi når målene i 2030 og opfylder Parisaftalens klimaambitioner”.

Sådan indledes Danmarks nye udviklingspolitiske strategi – ”Fælles om Verden” – hvor kampen for klima, natur og miljø står højt på dagsordenen – og det glæder os i DEM.

Vi har de sidste 25 år hjulpet bl.a. Danida, EU og Verdensbanken med at udvikle politikker og strategier på energiområdet i Afrika og Asien. Vi har evalueret og monitoreret over 1000 forskellige projekter indenfor et bredt spektrum af vedvarende energiteknologier.

Det særlige ved at fremme klimarigtige energiløsninger i udviklingslande er, at det både handler om at øge adgangen til energi samt at øge brugen af bæredygtige energikilder; og begge disse elementer er med i strategien. Der er samtidig, med rette, stort fokus på at mobilisere finansiering.

Den danske indsats i Afrika og Asien er vigtig. Vi ser derfor frem til nye muligheder for at hjælpe med at skabe stærke og bæredygtige resultater og lære af de erfaringer, der bliver gjort undervejs.