Grønne ambitioner på Dragsholm Slot

Published

Slået op:

Nov 8, 2023

Dragsholm Slot - Relais & Châteaux arbejder hele tiden målrettet efter flere bæredygtige initiativer og energioptimeringer, og ønsker konstant at videreudvikle deres position i den grønne omstilling.

I 2022 valgte Dragsholm Slot at indgå et samarbejde med DEM A/S for at nå de sidste skridt på vejen mod en Green Key miljøcertificeringen, som gives til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. I projektet har DEM undersøgt, hvad slottet mangler for at opfylde kravene til Green Key og har hertil udviklet en grøn handlingsplan, som skal hjælpe slottet i mål med certificeringen.

Planen bygger blandt andet på en energiscreening og tilhørende rapport med rentable energiforbedrende besparelsesforslag.

Projektet blev støttet af tilskudsordningen: SMV:Grøn.

Læs mere om casen her