Grønne ambassadører i Sønderborg

Published

Slået op:

Nov 18, 2020

I forbindelse med Sønderborg Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2029, skal rigtig mange afdelinger i områdets boligforeninger energirenoveres. Derfor er der oprettet et grønt ambassadørkorps i hver af de 6 berørte boligforeninger. Ambassadørerne skal arbejde for social bæredygtighed, et bedre miljø, lavere energiforbrug og mindre CO2 udslip. De skal give inspiration og formidle deres viden, så engagementet spreder sig, og skaber lokal forankring og ejerskab blandt alle beboere.

Ambassadørerne er parate til at gå i gang, arbejde for det gode naboskab, og realisere nogle af deres mange ideer: Deleøkonomi, blomstrende grønne fællesområder, fælles arrangementer, inddragelse af børn, at tørre tøjet udenfor i stedet for at bruge tørretumbleren osv.

Alle ambassadører gennemgår et kursus, så de er godt klædt på til at varetage hvervet som grøn ambassadør. Kurserne afholdes løbende - I denne uge for tre boligforeninger. ProjectZero, EUC Syd og DEM er arrangør.

I DEM har vi bl.a. kortlagt ambitionsniveauet og afholdt workshops og oplæg for bestyrelserne i boligforeningerne, om udvikling af strategi og rammerne herfor.

Læs en artikel om de grønne ambassadører fra Sønderborg Ugeavis her.