EN SYNLIG GRØN OMSTILLING FOR HELE BOLIGORGANISATIONEN

Published

Slået op:

Jun 27, 2023

Boligselskabet BoVendia har via SMV:Grøn opnået tilskud til udarbejdelse af en samlet bæredygtighedsstrategi for hele boligorganisationen. Strategien spænder bredt indenfor klima, miljø, biodiversitet, affaldshåndtering og renovering af bygninger. I DEM A/S er vi stolte af at være valgt som ekstern rådgiver til at hjælpe BoVendia med at komme i mål med det ambitiøse strategiarbejde.

 

BoVendia havde et ønske om at etablere en synlig bæredygtighedsstrategi overfor både bestyrelse, driftspersonale, beboere og omverdenen, som skulle kobles til FN’s Verdensmål og BoVendias generelle forretningsførelse.

Strategien skulle herudover hjælpe med at:

  • Opstille klare og realistiske mål
  • Skabe synlighed og transparens igennem hele organisationen
  • Styrke BoVendias indsats indenfor den grønne omstilling, sådan at de i driften af deres boligmasse fremover får et mere strategisk sigte ift. at tage ansvar for den grønne omstilling: “Vi ønsker ikke blot at leve op til minimumskravene. Vi vil gøre en positiv forskel!”

 

Bæredygtighed tænkes ind som en naturlig del af BoVendias forretning med den nye bæredygtighedsstrategi, der baserer sig på særligt seks indsatsområder.

I samarbejde med DEM A/S har BoVendia udarbejdet konkrete mål og en langsigtet handlingsplan inden for hvert område.

 

De 6 indsatsområder, som strategien tager udgangspunkt i, er:

  • Affaldshåndtering med fokus på genanvendelse og mindre restaffald
  • Grønnere arbejdsplads med fokus på sikkerhed og sundhed
  • Energibesparelser og grøn energi
  • Vandbesparelser
  • Fællesområder med fokus på naturbaseret klimatilpasning og øget biodiversitet til gavn for både beboere og medarbejdere.
  • Byggeri med fokus på bæredygtighed, når BoVendia bygger og renoverer boliger. Både den miljø­mæssige og sociale bæredygtighed er prioriteret.

Læs mere om deres strategi her.

 

Vi synes, at BoVendia er kommet rigtig godt i mål med sin nye bæredygtighedsstrategi, og vi ser frem til at følge deres videre arbejde på området. Tak for et rigtig spændende samarbejde indtil nu.