Det skal du vide om EU's taksonomi

Published

Slået op:

Mar 10, 2023

Mette Skovbo, DEM: ”Taksonomien er en stor elefant, og det kan virke svært at tage hul på. Men hvis der først bliver ’zoomet ind’ på en bygningskategori og den rette og mest effektive ’indgang’ i form af primært miljømål, bliver det mindre kompliceret.”

I et oplæg på Bygherreforeningens &Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar - FBSA's seminar om EU’s taksonomi vil vores kollega, Mette M. Skovbo Silbiger, skabe overblik over kravene til de forskellige bygningskategorier alt efter primært miljømål samt medfølgende DNSH-kriterier for de resterende miljømål. Vi kigger også på hvordan man, udover taksonomi arbejdet med den enkelte bygning, kan tilgå og arbejde effektivt og strategisk med at opnå en højere grad af taksonomi compliance og dermed bæredygtighed for hele ejendomsporteføljen.Kom med på seminaret d. 18. april og bliv klogere på EU-taksonomien, og dens betydning for den danske byggebranche. Læs mere og tilmeld dig her: Det skal du vide om EU’s taksonomi - Bygherreforeningen