Tag konkrete klimaskridt i samarbejde med DEM A/S og Norlys

Published

Slået op:

Sep 18, 2023

Hos DEM tager vi ansvar for den grønne omstilling. Det er vigtigt for os at gøre en forskel, og derfor har vi indgået et samarbejde med en af landets helt store influenter på området.

Vi har indgået et stærkt partnerskab med Norlys, hvor vi hjælper deres erhvervskunder med at imødekomme den stigende efterspørgsel på den grønne omstilling. Vi arbejder alle ud fra en fælles klimadagsorden, hvor energi, teknologi, adfærd og holdninger er afgørende for at kunne gøre en forskel.

Vores rådgivere hjælper f.eks. med områder som:

✔ Hvordan opnår vi et bedre og grønnere resultat på bundlinjen?

✔ Hvor meget kan vi reducere energiforbruget?

✔ Hvordan optimerer og effektiviserer vi udnyttelsen af vores ressourcer?

✔ Hvordan etablerer vi et solidt beslutningsgrundlag for at prioritere energibesparende tiltag? Og udformer en konkret handlingsplan?

✔ Hvilke tilskudsordninger kvalificerer vi os til?

✔ Hvordan dokumenterer og rapporterer vi virksomhedens bæredygtige aktiviteter efter CSRD?

Vores ydelser dækker blandt andet LCA-analyser, EPD'er, kortlægning af jeres energiforbrug og klimapåvirkninger, udvikling af bæredygtighedsstrategi, DGNB-certificeringer samt dokumentation og rapportering efter CSRD-direktivet.

Læs mere her: Energioptimering erhverv - Få rådgivning om bæredygtighed (norlys.dk)