DEM i Mali

Published

Slået op:

Mar 26, 2020

Dansk Energi Management er i øjeblikket i gang med at lave et feasibility study for Udenrigsministeriet – Danida – der overvejer at finansiere udbygningen af elnettet i det vestlige Mali. Opgaven løses i partnerskab med Sweco A/S.

Kresten Kjær Sørensen fra kontoret i Viby var i Mali i starten af marts måned for at deltage i den første fase af feltstudierne. Denne del af studiet fokuserede på at vurdere tilkoblingsmuligheder på det eksisterende højspændingsnet. Kresten nåede heldigvis hjem før Corona-krisen tog fat i Danmark.

I Mali har landet lukket sine grænser for at undgå spredning, men der er ikke lukket ned for interne rejser i landet og DEMs hold af eksperter arbejder ufortrødent videre. Vi gør alt vi kan for at sikre at de kan komme hjem som planlagt til april.

Lokale viser rundt ved højspændingsnettet