Danmark har fået ”Vores Mål”

Published

Slået op:

Sep 3, 2020

De 17 FN Verdensmål (SDG) – som vi i DEM har arbejdet med, siden de blev vedtaget i 2015 – er blevet konverteret til danske forhold. Vi kan nu måle på vores bæredygtige udvikling, i en dansk kontekst.

Vi har bistået Danmarks Statistik og 2030-panelet i processen med at udarbejde indikatorer – 197 danske målepunkter, som er samlet i rapporten ”Gør Verdensmål til Vores Mål”.

Et så bredt og massivt stykke arbejde med at lave nationale målepunkter, er det første af sin slags i verden. I debatter og på workshops over hele landet, har eksperter, virksomheder, organisationer og dele af den danske befolkning, bidraget med viden og ideer. Mere end 6000 input har således dannet grundlag for de nye indikatorer.

Konklusionen fra Danmarks Statistik og 2030-panelet er dog også, at der er lang vej igen, og at dette første store skridt kræver handling. Politikere og virksomheder skal tage handsken op og føre arbejdet videre, så Danmark kan blive et mere bæredygtigt samfund for alle.

Professor Steen Hildebrandt, som er formand for 2030-panelet udtaler:

”Selvom udviklingen overvejende går i den rigtige retning, når vi ser på bæredygtig energi, jobs og økonomisk vækst, skal vi fortsat kigge langt efter en positiv udvikling for 100 af de fastsatte målepunkter”

De 197 målepunkter er beskrevet i rapporten ”Gør Verdensmål til Vores Mål”. Den overrækkes til Finansministeren den 9. september 2020 på Christiansborg.