CSDDD - Due Diligence for bæredygtighed bliver lovpligtigt

Published

Slået op:

Jun 23, 2023

CSDDD (Corporate Sustainablity Due Diligence Directive) indebærer, at større virksomheder skal forpligte sig til at udføre due diligence-processer for at undgå at medvirke til bl.a. miljøskader og brud på menneskerettigheder.

Due diligence-processen tager udgangspunkt i internationale retningslinjer fra OECD og FN og består af seks trin. Denne metode hjælper virksomheder med at identificere, forebygge og begrænse deres negative påvirkninger på menneskerettigheder og miljø i globale værdikæder.

Som følge heraf skal virksomheder forberede sig på at imødekomme nye lovkrav, der kræver aktiv håndtering af risici, ikke kun inden for deres egen organisation, men også deres leverandører.

Det er dog endnu uklart, hvordan disse lovkrav konkret vil tage form, hvilke virksomheder der vil blive omfattet, og hvornår de træder i kraft, da forslaget stadig er under forhandling i EU.

SMV'er vil også blive påvirket

Det forventes, at store virksomheder omfattes først, men det kommer også til at påvirke SMV'er gennem virksomhedernes værdikæder. Det er derfor en god idé, at du allerede nu forbereder dig og igangsætter arbejdet med due diligence for bæredygtighed.

Lad DEM hjælpe jer med at blive forberedt på direktivet og igangsætte arbejdet med de 6 trin. Vi kan f.eks. være behjælpelige med udarbejdelse af risikovurderinger og handlingsplaner.