Bæredygtige bygninger ifølge EU

Published

Slået op:

Jan 13, 2023

2023 er et år, der byder på en udvidet bæredygtighedsrapportering for mange store virksomheder. De skal nemlig fortælle, hvor stor en del af deres aktiviteter, der lever op til EU taksonomiens bæredygtighedskriterier.

EU’s taksonomi opsætter en række kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter, der kan karakteriseres som værende bæredygtige og stiller krav om årlig bæredygtighedsrapportering. Systemets formål er at lede investeringer og kapitalflow over i bæredygtige løsninger samt at skabe gennemsigtighed og en fælles forståelse for bæredygtig udvikling.

EU’s taksonomi omfatter fra 2023 børsnoterede virksomheder samt virksomheder med over 500 ansatte, men den påvirker også virksomheder, som ikke er omfattet i dag. Det skyldes, at de omfattede virksomheder vil efterspørge bæredygtige produkter og services fra underleverandører i deres forsyningskæder. Dernæst vil EU gradvist udvide kredsen af omfattede virksomheder samt stramme de fastlagte krav. Vores forventning er, at bygningerne på sigt skal performe inden for alle 6 miljømål samt på de sociale områder, og kravene vil gælde alle aktører – ikke kun de store virksomheder. Derfor anbefaler vi i Dansk Energi Management (DEM), at alle aktører inden for byggeriet kommer i gang så hurtigt som muligt.

Læs denne artikel og få indblik i de forskellige kriterier, der skal opfyldes før at en bygning kan karakteriseres som værende bæredygtig.