Bæredygtig arbejdskultur gennem positiv og understøttende kommunikation

Published

Slået op:

Oct 6, 2023

I DEM vægter vi trivsel og arbejdsglæde højt. Vi mener, at det danner grundlaget foren sund og velfungerende arbejdsplads med en god energi og et stærkt fællesskab. I foråret 2023 modtog DEM en bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal fremme bæredygtig arbejdskultur gennem hensigtsmæssig kommunikation og samarbejde.

Vicedirektør hos DEM, Peter Juhl Thorseng, fortæller: "Som rådgivende ingeniørvirksomhed inden for energi- og byggebranchen, kan vores ansatte komme i situationer med pres, i form af stramme deadlines og stort ansvar på projekter. Under pressede situationer kan der opstå uhensigtsmæssigkommunikation, hvilket kan være med til at påvirke den generelle trivsel og arbejdsglæde. Vi ønsker gennem et målrettet forløb at styrke vores samarbejdsevner, kommunikation og det gode kollegaskab, for derved at skabe en større trivsel på arbejdspladsen.".

Den støttede indsats består af et forløb med fokus på positiv kommunikation og øget trivsel, der tager afsæt i forskning inden for trivsel og arbejdsglæde. I den forbindelse var alle medarbejdere i DEM i sidste uge på en 2-dages internattur til Gram Slot, hvor vi blev undervist i typologier, samarbejde, trivsel og kommunikation af vores eksterne konsulent, Torsten Laursen.

Det er en generel opfattelse i virksomheden, at turen var en virkelig god oplevelse, hvor vi ikke mindst blev klogere på os selv og hinanden. Der var højt engagement og humør med udfordringer i alle former. Vi fik blandt andet prøvet kræfter med legoklodser, mikado- og rollespil samt præsentationer, der havde til formål at synliggøre værdien af forskellige tilgange og øge forståelsen for os selv og andres måder at tænke på. Om aftenen hyggede vi os med dejlig middag og kreative gåder på slottet i bedste stormesterstil.

I løbet af de to dage fik vi tilegnet os viden og værktøjer, der skal hjælpe os med at navigere i forskellige situationer, så vi kan tilgå andre mennesker på bedstevis. Vi havde en fantastisk start på forløbet samt en rigtig hyggelig og sjovtur, hvor vi kom tættere på hinanden, og vi glæder os meget til at fortsætteforløbet, hvor vi skal arbejde med de nye refleksions- og kommunikationsværktøjer, afholde opfølgningsseminarer om konfliktforebyggelse og effektmåle indsatsen.