Årskonference: "Sådan når klimavisionerne hverdagen"

Published

Slået op:

Feb 21, 2020

Energiforum Danmark afholder deres årlige konference for medlemmer og andre interesserede d. 3.-4. marts i Nyborg.

Med overskriften ”Sådan når klimavisionerne hverdagen” sætter konferencen fokus på omstillingen til bæredygtighed i byggeriet og bygningsdriften samt omstillingen til grøn energi og reduktion af energiforbruget, der fortsat kræver en stor indsats på mange niveauer.

På konferencen bliver det blandt andet belyst, hvordan vi træffer de rigtige beslutninger i vores hverdag og påvirker dér, hvor vi kan.

Gennem oplæg, workshops og udstillinger bliver emner som datadrevet energiledelse, indeklima og IoT i praksis præsenteret og diskuteret.

Jakob Nørby skal holde oplæg om, hvordan IoT-sensorer kan optimere den digitale tilgang til energiscreening.

Jakob og Mads Hammershøj fra DEM deltager på konferencen og ser frem til nogle inspirerende dage med faglig vidensdeling og netværk.