referencer

Læs mere om vores tidligere og igangværende projekter

Filtre tilføjet
-
Ryd alle
Active tag
x
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

KEN Storkøkken

Vi har ydet rådgivning til KEN Storkøkken inden for cirkulær økonomi og FN's Verdensmål i forbindelse med projektet "Øget Vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er".

Ikon af jordkloden

KEN Storkøkken

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Klimastrategier – virksomhedsrådgivning i Sønderborg Kommune

I samarbejde med Project Zero tilbyder vi et virksomhedsrådgivningsforløb om udvikling og implementering af grønne forretningsstrategier på tværs af sektorer i Sønderborg.

Ikon af jordkloden

ProjectZero, Sønderborg

2019-2020

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Bæredygtighed i Brædstrup

Et nyt bæredygtigt projekt på den tidligere energigrund i Brædstrup, er blevet en ny bydel, kaldet Sønderhaven. I Sønderhaven kan du bo grønt, bynært og bæredygtigt med butikker, caféer og indkøbsmuligheder lige om hjørnet, samtidig med at du er tæt på grønne områder og natur.

Ikon af jordkloden

Peja Ejendomme

2019-2020

Ikon af en bygning

Boliger

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Hejrevej 10

Vi varetager energi og tekniske installationer på transformationen fra erhverv til bolig på Hejrevej i København.

Ikon af jordkloden

Park Street Nordicom A/S

2019-

Ikon af en bygning

Boliger

Energirenovering

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

ESCO Energieffektivisering for Region Hovedstaden – måske Danmarks største energieffektiviseringsprojekt

Region Hovedstaden skal energieffektivisere regionens bygninger og hospitaler. Vi skal rådgive indenfor energiscreening, analyse og programmering af udvalgte energitiltag på projektet.

Ikon af jordkloden

Region Hovedstaden

2019-

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

ICT Logistics – udvikling af bæredygtighedsstrategi og kobling til FNs verdensmål

Vi har ydet bistand til transportvirksomheden ICTL vedr. udvikling af deres nye bæredygtighedsstrategi. Herunder har vi screenet virksomheden og koblet deres indsatser og aktiviteter til verdensmålene.

Ikon af jordkloden

ICT Logistics

2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

KOLDING KOMMUNE

Vi har opsat og installeret IoT-sensorer i 11 plejecentre og foretaget analyse af energibesparelserne ved hjælp af data fra sensorerne.

Ikon af jordkloden

Kolding Kommune

2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Bygherrerådgivning

Pleje & Omsorg

Klimakommune Plus+ i Odder Kommune

Odder Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Kommunen har været Klimakommune siden 2012, men stræber nu efter at blive Klimakommune Plus+. Vi har screenet kommunens parathed og kortlagt deres muligheder.

Ikon af jordkloden

Odder Kommune

2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Boligblok med græsplæne i forgrunden

HAPPI – gennemgribende energirenovering i den almene boligsektor, parallelt med stor beboerinddragelse

EU-støttet projekt til energirenovering af 6 boligselskaber i Sønderborg Kommune.

Ikon af jordkloden

EU

2018-2022

Ikon af en bygning

Boliger

DGNB & Bæredygtighed

Energirenovering

Energieffektivisering

SDG's

Energiscreening og -renovering af to store folkeskoler for Aarhus kommune

2 folkeskoler i Aarhus Kommune er screenet for energibesparende tiltag inden for VVS, ventilation og klimaskærme. Efterfølgende er tiltagene blevet projekteret og udført.

Ikon af jordkloden

Aarhus Kommune

2018-2020

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

Energirenovering

Husum skole & KKFO – Fremtidens fritidstilbud

Vi har ydet rådgivning på samtlige tekniske installationer i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune

2018-2020

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Uddannelse & Institutioner

Energieffektivisering

DGNB & Bæredygtighed

Byudvikling

Tagensbo skole – ombygning og udvidelse af kkfo-base

På projektet udarbejder vi rådgivningsydelser for samtlige tekniske installation i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Ikon af jordkloden

Københavns Kommune, Byggeri Købehavn

2018-2020

Ikon af en bygning

Uddannelse & Institutioner

Nybyggeri

Bygherrerådgivning

Byudvikling

Energibesparelser ved ombygning af butikker – globalt tøjbrand

Vi har ydet totalrådgivning på projektet herunder projektledelse, projekteringsledelse, projektering af tekniske installationer, fagtilsyn og projektopfølgning.

Ikon af jordkloden

Fortroligt

2018-2019

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Kontor & Erhverv

Boliger

UNITED SHIPPING & TRADING COMPANY (USTC)

For USTC har vi foretaget lovpligtigt energisyn på udvalgte ejendomme og skibe i forbindelse med kortlægning af deres energiforbrug.

Ikon af jordkloden

United Shipping & Trading Company

2018 - 2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi har udarbejdet energiscreening, projektering og udbud i fagentreprise af de energibesparende tiltag indenfor VVS, ventilation og belysning.

Ikon af jordkloden

Ringkøbing-Skjern Kommune

2018 - 2019

Ikon af en bygning

Energieffektivisering

Energirenovering

Pleje & Omsorg

Uddannelse & Institutioner

Bygherrerådgivning

Nethire

Rådgivning i FN's Verdensmål og hvordan de kan bidrage til forankring, måling og markedsføring af indsatsen for ressource- og energieffektiviseringer.

Ikon af jordkloden

NetHire – Gate21

2018 - 2019

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling

Lifestyle & Design Cluster gennemfører projekt ’Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling’, hvor vi agerer som konsulent og rådgiver de virksomheder, der deltager i projektet, om at få en cirkulær forretningsmodel.

Ikon af jordkloden

Lifestyle & Design Cluster

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Egedal Kommune

Vi har ydet bygherrerådgivning og udviklet et energimærknings-add-on, der kan lette arbejdet for energimærkningskonsulenten og forbedre kvaliteten af data.

Ikon af jordkloden

Egedal Kommune

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Energieffektivisering

Boliger

Willemoesgade i Esbjerg

Vi har projekteret og dimensioneret alle el-tekniske anlæg herunder belysning, ABDL og røgdetektorer.

Ikon af jordkloden

W2 Esbjerg ApS

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Boliger

Kontor & Erhverv

Bygherrerådgivning

Danfoss Kontor

Vi har varetaget arbejdet med sprinkler-, VVS- og ventilationstekniske løsninger i et tæt samarbejde med Rambøll.

Ikon af jordkloden

Danfoss (Rambøll)

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

Energirenovering

Bygherrerådgivning

DGNB & Bæredygtighed

425 Grand Concourse i New York

425 Grand Concourse vil efter færdiggørelse være én af verdens største passivhuse til blandet brug (boliger og erhverv). Vi har udviklet materiale til kommunikation af projektets bidrag til FNs Verdensmål.

Ikon af jordkloden

Steven Winter Associates Inc.

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

FANG FRÅSERNE

Vi har udarbejdet konceptet med kombinationen af avanceret måleteknologi og bæredygtig adfærd for køkkenpersonalet.

Ikon af jordkloden

KEN Storkøkken A/S

2018 (Ongoing)

Ikon af en bygning

DGNB & Bæredygtighed

Energieffektivisering

Kontor & Erhverv

Ældre Sagen

Vi har ydet bygherrerådgivning ved ombygningen af kontorlokaler med kravene til det gode indeklima i fokus.

Ikon af jordkloden

Ældresagen

2018

Ikon af en bygning

Bygherrerådgivning

Kontor & Erhverv

KB-Hallens Forplads

Vi har udarbejdet klimatilpasning i form af regnvandsforsinkelse og skybrudssikring på KB-Hallens forplads for at undgå oversvømmelser.

Ikon af jordkloden

Kjøbenhavns Boldklub

2018

Ikon af en bygning

Byudvikling

Kultur & Idræt