Bæredygtighedsledelse

Hos DEM er bæredygtighed også nøglen til en god forretning. Efter identificeringen af de udviklingsmål, som knytter sig mest til vores forretningsområder, har vi på en holistisk måde integreret målene i vores forretningskoncept og arbejdsgange. Dette tilfører ikke kun værdi for os selv, men også for vores kunder, partnere og interessenter ved eksempelvis at stimulere produkt- og service innovation, identificering og udvikling af nye markedssegmenter, stigende salg, styrkelse af vores brand, forbedring af driftseffektiviteten and reducering af personalemæssige omkostninger.

Ved at sammenkoble DEM og FNs nye bæredygtige udviklingsmål kan vi opstille meningsfulde mål og kommunikere mere effektivt om vores dedikerede indsats for bæredygtig udvikling.

Principper for måling af de bæredygtige udviklingsmål
“Når vi måler vores indsats og fremskridt i forhold til udviklingsmålene 7, 11, 13 og 17 bliver vi guidet af 10 principper for Global Monitorering, som er inkluderet i en overordnet ramme for indikatorer og monitorering af de bæredygtige udviklingsmål.”

Indikatorer skal helst:

  1. være få og globalt harmoniserede
  2. være entydige og med simple politiske implikationer
  3. tillade højfrekvens monitorering
  4. være konsensusbaseret, afstemt med internationale standarder og systembaseret information
  5. være udviklet ud fra velfunderede datakilder
  6. være opbrydelige
  7. være universelle
  8. være hovedsageligt resultatorienterede
  9. være videnskabeligt baserede og fremadskuende
  10. kunne bruges i større sammenhænge