Development projects

Det er vigtigt for os, at have den nyeste viden indenfor vores arbejdsområder. Derfor deltager vi i udviklingsprojekter, der kan bidrage med stor værdi for de kundeprojekter, vi udfører. Udviklingsprojekterne foregår typisk i tværfaglige teams, hvor nye metoder, produkter og viden udvikles og demonstreres. Det kan eksempelvis være projekter, hvor der er fokus på data, dataanvendelse og databaserede løsninger. Det er et område, vi allerede beskæftiger os meget med, men som vi også gerne vil blive endnu klogere på. Deltagelsen i udviklingsprojekter sikrer, at vi er ajour med den nyeste viden, metoder og løsninger på betydningsfulde udfordringer, der skaber stor værdi for slutbrugeren. Vi deltager gerne i alle former for samarbejde – fra enkle reviews af projekter og idéer til samlet ledelse af tværfaglige teams, formulering af ansøgninger og forretningsplaner samt støtte på alle niveauer i forhold til realisering af nye idéer til byggesektoren.

Udvalgte udviklingsprojekter er blandt andre:

• Energisyndere i Lavenergibyggeri. Støttet af ELFORSK • Solar Energy in Urban Planning / Solar Energy and Architecture. Støttet af IEA (International Energy Agengy) • Bolig for livet. Støttet af VELFAC/VELUX • Dynamisk døgnerytmelys. Støttet af Innovationsfonden • NVVK – Naturlig ventilation med varmegenvinding og bæredygtig køling. Støttet af EUDP • eSnap – databaserede energiscreeninger/-optimeringer, støttet af Energistyrelsen • IDEVA – Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus Kommune. Støttet af Energistyrelsen • Smart Energy City. Smart Zero Carbon byer. • Boligrenovering på 1. klasse. Støttet af Internationalt Energy Agency (IEA).

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

kontakt:

Jesper Hemdorff Belling

+45 6124 4291jhb@dem.dk