Udviklingsprojekter

Det er vigtigt for os, at have den nyeste viden indenfor vores arbejdsområder.
Derfor deltager vi i udviklingsprojekter, der kan bidrage med stor værdi for de kundeprojekter, vi udfører.

Udviklingsprojekterne foregår typisk i tværfaglige teams, hvor nye metoder, produkter og viden udvikles og demonstreres.
Det kan eksempelvis være projekter, hvor der er fokus på data, dataanvendelse og databaserede løsninger. Det er et område, vi allerede beskæftiger os meget med, men som vi også gerne vil blive endnu klogere på.

Deltagelsen i udviklingsprojekter sikrer, at vi er ajour med den nyeste viden, metoder og løsninger på betydningsfulde udfordringer, der skaber stor værdi for slutbrugeren.

Udvalgte udviklingsprojekter er blandt andre:

Vi deltager gerne i alle former for samarbejde – fra enkle reviews af projekter og idéer til samlet ledelse af tværfaglige teams, formulering af ansøgninger og forretningsplaner samt støtte på alle niveauer i forhold til realisering af nye idéer til byggesektoren.